strona główna

Radosne Mikołajki na sportowo

 

Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół Dzieci i Młodzieży, Osób ze Specjalnymi Potrzebami przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kluczborku, Urzędem Miejskim w Kluczborku oraz O¶rodkiem Sportu i Rekreacji organizuje 11.12.2008 r. w hali OSiR-u sportow± imprezę integracyjn± pn. „Radosne Mikołajki na sportowo”.

W imprezie wezm± udział niepełnosprawne dzieci i młodzież z Przedszkola Nr 2 w Kluczborku, Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno-Interwencyjnego „Nasz Dom” B±ków-Bogacica, ¦rodowiskowych Domów Samopomocy z Kluczborka i Sowczyc oraz Domu Dziecka w Sowczycach. Zapowiedział się też ¦więty Mikołaj.

Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze ¶rodków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz sponsorów – Starosty Kluczborskiego, Burmistrza Kluczborka, Prezesa Wagremu, prezesa oleskiej firmy BUDIM 2 oraz Zarz±du Miejskiego Klubu Sportowego w Kluczborku.
 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku