strona główna

Kolejny awans w ich karierze

 

Nie tak dawno po odbyciu wymaganego przepisami stażu, zdaniu egzaminu i złożeniu ślubowania, kolejna grupa nauczycieli uzyskała stopień nauczyciela mianowanego, trzeci i przedostatni na czterostopniowej drabinie awansu zawodowego. Egzaminy nauczyciele zdawali w czasie wakacji, w lipcu, a 30 sierpnia w przededniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego złożyli uroczyste ślubowanie w kluczborskim Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.

Oto lista kolejnych pedagogów ze szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat, którzy zostali nauczycielami mianowanymi.

Kamil Siudyła – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku,
Joanna Turek - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku,
Małgorzata Kaczmarek - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku,
Wojciech Boroń - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku,
Dariusz Krzysztowczyk – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – CKU w Kluczborku,
Monika Erbert – Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku,
Agata Murzyńska – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
Magdalena Korzeniowska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku