strona główna

Nietypowa wywiadówka w „Mechaniku”


Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku zorganizował "Drzwi Otwarte" dla rodziców. To pierwsze tego typu spotkanie w powiecie kluczborskim, na którym pokazano rodzicom życie szkoły.

- Pomysł zorganizowania tego typu spotkania zrodził się w ubiegłym roku, w czasie trwania "Dni Otwartych" dla gimnazjalistów – poinformował Piotr Sitnik, dyrektor szkoły.

Nietypowa wywiadówka oprócz spotkania z rodzicami obejmowała także prezentacje multimedialne oraz część wystawowo – artystyczną. W różnych miejscach szkoły prezentowane były specjalnie przygotowane przez nauczycieli i uczniów pokazy, będące efektem ich wspólnej pracy.

- Dzięki nim rodzice mogli zobaczyć w jakim otoczeniu funkcjonują ich dzieci – podkreśla Anna Töppich, wicedyrektor szkoły.
Mogli się się dowiedzieć z jak nowoczesnych pomocy dydaktycznych obecnie korzysta młodzież. Wziąć udział w eksperymentach i pokazach prezentowanych przez nauczycieli i przekonać się jakie nowoczesne metody pracy z uczniami wykorzystują, oraz jakie realizują z uczniami projekty.

- Nasza młodzież ma możliwość udziału, w licznych projektach i wykładach odbywających się przy współpracy z różnymi ośrodkami akademickimi (m.in. Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Wrocławskim, Politechniką Opolską), co stanowi doskonały proces przygotowawczy przed rozpoczęciem edukacji na wyższym etapie – informuje Anna Töppich.

W trakcie zwiedzania szkoły, rodzice w swobodnej atmosferze mogli porozmawiać o wszelkich sprawach związanych z ich dziećmi, nie tylko z wychowawcą, ale i z całym gronem pedagogicznym.


Zdaniem dyrektora szkoły dni otwarte można organizować z różnych okazji, na każdym etapie edukacji, realizując różne cele:

- „Dni Otwarte” okazały się pożyteczną dla obu stron formą współpracy i nawiązywania dobrych relacji z rodzicami, a skoro tak będziemy nadal takie wywiadówki nadal organizować.
 

 

Monika Kluf

foto: ZSL-T Kluczbork

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku