strona główna

Uczą się on-line!


Maturzyści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza jako pierwsi w województwie korzystają z wirtualnych konsultacji maturalnych z języka polskiego.

Innowację tę wprowadziła Iwona Baldy, polonistka w ZSO, która ukończyła zresztą studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim przygotowujące do kształcenia na odległość. Teraz wykorzystuje tę wiedzę by w nieco innej formie przygotowywać swoich uczniów do matury. Z konsultacji on-line korzysta pilotażowo klasa III f.
To – jak pokazują badania - bardzo dobrze przyjmowana przez młodych ludzi forma nauki. Łatwiej przyswajalna.

Swój kurs przygotowawczy Iwona Baldy umieściła na platformie edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego. Opatrzyła go tytułem „Sposób na maturę”. Są tam zagadnienia dotyczące epok literackich, które uczniowie muszą opracować, quizy oraz lektury do pracy z tekstem, zadania domowe, pytania sprawdzające opanowany już materiał.

Pani Iwona sprawdza wszystkie prace uczniów, poprawia błędy, recenzuje je. Obie strony mogą na tej podstawie ocenić swoje postępy, a nauczyciel sprawdzić – na podstawie częstotliwości logowania - ile czasu uczniowie poświęcili kursowi.

Zdaniem Niny Bezpałko i Ani Jasiak konsultacje on-line są bardzo wygodne dla maturzystów, bo są dostępne przez całą dobę, więc można z nich korzystać w dowolnym czasie. Zachęcają do bardziej systematycznej nauki. I efekty są lepsze, gdy uczniowie przygotowują w ramach kursu on-line, bo samodzielne opracowywanie zagadnień pozwala lepiej utrwalić wiedzę.
 

Monika Kluf

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku