strona główna

Analiza wyników egzaminu maturalnego w 2010 r. w powiecie kluczborskim

Najwyższy wynik zdawalności egzaminu maturalnego we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat uzyskało I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Maturę zdało tam 97,5 procenta uczniów przystępujących do egzaminu dojrzałości.

To wynik lepszy niż średnia w województwie i kraju, a także lepszy od tego, który szkoła uzyskała w roku ubiegłym o 3 proc.

Drugi w kolejności wysoki wynik osiągnęło II LO w Zespole Szkół Licealno– Technicznych w Kluczborku. Maturę zdało tam 91,67 proc. uczniów. O 0,86 procent więcej niż rok temu.

W pozostałych szkołach prowadzonych przez powiat (poza jedną) zdawalność matur w tym roku była lepsza niż w ubiegłym. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 aż o 25,56 proc. (46,94 w 2009 r., 72,5 w 2010 r.), w ZSL-T o 8,15 proc. (75,76 w 2009 r., 83,91 w 2010 r.). W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 egzamin dojrzałości zdało o 6,18 proc. uczniów mniej.

Ogółem zdawalność matur we wszystkich szkołach w powiecie wyniosła 84,51 proc. (o 7 więcej niż rok temu), podczas gdy w całym województwie było to – 78,9 proc.

Jeśli chodzi o typy szkół, najniższe wyniki zanotowano w liceach profilowanych.

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku