strona główna

Ostateczne wyniki matur


Zdawalność egzaminu dojrzałości w szkołach prowadzonych przez powiat ostatecznie wynosi 71 procent. Wcześniej podane wstępne dane, zebrane przez organ prowadzący z poszczególnych jednostek, dały nieco wyższy wynik, gdyż nie uwzględniały jeszcze wyników jednej z klas.

Na podstawie pełnych danych zebranych z wszystkich klas maturalnych w szkołach prowadzonych przez powiat największą zdawalnością może się pochwalić I LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Zdało ją 92,7 procent uczniów pierwszy raz przystępujących do egzaminu dojrzałości.

65,8 procent to średnia zdawalność matur we wszystkich szkołach na naszym terenie, łącznie z tymi, które nie podlegają powiatowi.
 

Monika Kluf
 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku