strona główna

Spotkanie Marszałka Województwa z kluczborskimi maturzystami

 

7 listopada br. w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku odbyło się spotkanie uczniów klas maturalnych z Marszałkiem Województwa Opolskiego – Józefem Sebestą. Na sali byli obecni reprezentanci wszystkich szkół średnich z terenu powiatu kluczborskiego. Zgromadzonych w auli uczniów oraz ich opiekunów przywitał Starosta Kluczborski – Piotr Pośpiech, zachęcając jednocześnie do czynnego uczestniczenia, zadawania pytań.

Marszałek Województwa – Józef Sebesta przybliżył maturzystom sytuację gospodarczą naszego regionu, w szczególności coraz lepszą sytuację na rynku pracy, możliwości kontynuowania nauki na opolskich uczelniach wyższych, perspektywy rozwoju regionu. Uczniów interesowały m.in.: możliwość studiowania na opolskich uczelniach, pomoc finansowa państwa i samorządu w postaci stypendiów dla studentów, sytuacja na opolskim rynku pracy, skutki kryzysu finansowego dla Opolszczyzny.


Spotkanie w Kluczborku było ostatnim z cyklu spotkań Marszałka Województwa Opolskiego z uczniami klas maturalnych, stojącymi przed wyborem dalszej drogi kształcenia lub rozpoczęcia swojej pierwszej pracy.
 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku