strona główna

13.09.2022

Nagrody Marszałka dla Animatorów i Twórców Kultury

 

Do 30 września 2022 r. trwa nabór wniosków o przyznanie Nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury.

Nagrody przyznawane są osobom fizycznym, zajmującym się działalnością kulturalną społecznie lub zawodowo, za:
1) istotne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Województwa Opolskiego,

2) całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Województwa Opolskiego

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są:
1) jednostki samorządu terytorialnego,
2) instytucje kultury,
3) organizacje pozarządowe,
4) osoby fizyczne.

Termin i warunki składania wniosków.

1. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/55/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania Nagród Marszałka dla Animatorów i Twórców Kultury.
2. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych we wniosku.
3. Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza w danym roku nabór wniosków o przyznanie nagród.
4. Wnioski o przyznanie nagród należy składać od dnia 15 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu lub w sekretariacie Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu.

Dokładne szczegóły dotyczące naboru wniosków o przyznanie Nagród Marszałka
Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury znajdują się na
stronie:
https://bip.opolskie.pl/2022/08/nabor-wnioskow-o-przyznanie-nagrod-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-dla-animatorow-i-tworcow-kultury-w-roku-2022/ 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku