strona główna

Lokalny Punkt Informacyjny


W styczniu zmienił siedzibę działający od lipca 2009 r. w kluczborskim starostwie Lokalny Punkt Informacyjny. Osoby, które chcą uzyskać informacje nt. możliwości pozyskania środków unijnych będą przyjmowane teraz na III piętrze (budynek warsztatów ZSP nr 1) w specjalnie przygotowanym przez starostwo biurze obsługi.

Wyposażenie biura zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Punkt jest obsługiwany przez dwie konsultantki Justynę Witek i Kornelię Herberg. Tak jak dotychczas czynny on będzie w godzinach pracy starostwa tj. w poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Punkt pomaga osobom zainteresowanym pozyskaniem dotacji z funduszy europejskich i odpowiednich programów operacyjnych. W tym zakresie przeprowadza konsultacje o możliwościach uzyskania dotacji z odpowiedniego programu, udziela informacji na temat instytucji pośredniczących i wdrażających programy operacyjne oraz zajmujących się przyjmowaniem wniosków. Dla potencjalnych beneficjentów organizuje spotkania i konferencje o charakterze informacyjno-promocyjnym.

Wszelkie informacje udzielane są nieodpłatnie i w zależności od potrzeb można uzyskać je telefonicznie pod nr 77 418 52 18 wew. 180, drogą elektroniczną - pcieg@powiatkluczborski.pl, listownie lub osobiście w siedzibie starostwa.

Celem Punktu Informacyjnego jest podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej w zakresie pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej.
 

zobacz:

http://www.powiatkluczborski.pl/lpi.htm

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku