strona główna

12.09.2018

Licealiści na studiach

 

- Dokładnie tak można powiedzieć, gdyż projekt, który właśnie ruszył w naszym I LO, umożliwia licealistom między innymi udział zajęciach na trzech opolskich uczelniach, z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, a także na kierunku medycznym – mówi Jakub Goliński, członek Zarządu Powiatu.

 - Zakres projektu, który jest wart 475 tys. zł (451 tys. to dofinansowanie z UE) jest rzecz jasna dużo szerszy – dodaje Jakub Goliński. - Skorzysta z niego 164 uczniów. To kolejny unijny projekt w szkołach prowadzonych przez powiat. Tym razem dla
I LO. Natomiast od lat systematycznie zdobywamy pieniądze z UE na doposażanie pracowni i większe modernizacje bazy szkolnej, jak w przypadku np. warsztatów szkolnych w ZSP nr 2, ponieważ rządowe subwencje od zawsze są nie wystarczające na bieżące utrzymanie oświaty.


Projekt dla „Ogólniaka” umożliwi odbywania zajęć na wydziałach: chemii, fizyki, lekarskim w Uniwersytecie Opolskim,
w Politechnice Opolskiej, Wyższej Zawodowej Szkole Medycznej oraz korzystanie z zajęć dodatkowych w szkole z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, do tego doposażenie pracowni przyrodniczo – matematycznej, szkolenia dla nauczycieli
w ramach projektu, wycieczki naukowe np. do elektrowni atomowej w Świerku, zajęcia z ekspertami Data Euro Park we Wrocławiu, w ramach poznawania nowych technologii cyfrowych, czy wyjazd na Euroweek – Szkołę Liderów.

- To jest projekt dla uczniów uzdolnionych z przedmiotów ścisłych i tych, którzy potrzebują się z tych przedmiotów podciągnąć. – zaznacza J. Goliński. - Mówimy o przedmiotach takich jak: biologia, chemia, fizyka, matematyka, angielski techniczny, ale także o rozwijaniu umiejętności społecznych z zakresu komunikacji czy kreatywności.

Ponieważ jest rok 20-lecia samorządów powiatowych, to okazja do podsumowań. Licznik funduszy zainwestowanych przez ten czas w inwestycje, remonty, dodatkowe zajęcie dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli, pomoce i sprzęt w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat wynosi 35 mln zł.

Projekt pn. „Uczę się, więc jestem – kompleksowe wsparcie rozwoju uczniów i nauczycieli I LO im. Adama Mickiewicza
w Kluczborku jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Będzie realizowany przez prawie 2 lata.
 

Oprac. M. Kluf


 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku