strona główna

Niecodzienne lekcje historii w ZSL-T

 

Dzięki uprzejmości Pani dr Magdaleny Przysiężnej–Pizarskiej , pracownika naukowego Zakładu Archeologii Uniwersytetu Opolskiego w dniach od 22 do 23 września uczniowie klasy 1 C LO Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku - w ramach lekcji historii nauczanych przez mgr Lucjana Danielewicza - uczestniczyli w badaniach archeologicznych w Smogorzowie siedem kilometrów od Namysłowa.

Jest to już kolejny wyjazd na wykopaliska, dzięki którym uczniowie mają możliwość prowadzenia prac archeologicznych, poszerzając swoją wiedzę i umiejętności.

Celem badań jest potwierdzenie istnienia siedziby biskupiej z przełomu X i XI w. Na pomniku przy XIX wiecznej krypcie widnieją napisy z imionami czterech biskupów z czasów od 970 do 1051 r. "Jan a powraca Hieronin" (nie wiemy, czy to ten sam, czy inna osoba) ,”URBAN i LUCILIUSZ”. Dawną sławę zawdzięcza miejscowość zapisom kronikarskim Jana Długosza. Według jego ''Roczników'' Smogorzów był pierwszą siedzibą biskupów wrocławskich, przeniesioną z Wrocławia w latach 30-tych XI w. W miejscu tym miały być usytuowane: modrzewiowy kościół, klasztor i szkoła. W nocy 10 lipca 1854 roku stało się nieszczęście. ''Modrzewiowa katedra'', wzniesiona jakoby na przełomie X i XI w., spłonęła. Józef Lompa z bólem komentował, że: "najkosztowniejszy zabytek całej szląskiej chrześcijańskiej ludności (...) zniknął w dymie i płomieniu". I jakby z ulgą dodawał: "Uszanowania godne zwłoki pierwszych czterech mianowanych biskupów spoczywały w tym kościele obok wielkiego ołtarza. Dzięki Bogu ! sklep grobowy, tudzież z relikwiami w nim przechowywanymi, jest utrzymany, lubo i ten był ogniem ogarniony, tak, że jeszcze cztery głowy w zupełnej całości nie uszkodzone pozostały".


Dotychczas badania archeologiczne doprowadziły do odnalezienia trzech krypt , dwóch z około XIV –XV w., trzecią, pochodzącą z XIX w., zlokalizowali nasi uczniowie. Do ciekawszych znalezisk należą pochówki dwóch kobiet w wieku 30-35 lat (jedna w zaawansowanej około ośmiomiesięcznej ciąży z monetą w lewej dłoni, druga bez wyposażenia grobowego). Pozostałe znaleziska obejmują elementy ceramiki , ozdób i luźno zlokalizowanych monet.

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku