strona główna

Dbają by wakacje były bezpieczne

 

Lato w pełni, policja, straż miejska, Sanepid i inne inspekcje - prowadzą nadzór nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w czasie wakacji. Funkcjonuje również elektroniczna baza danych gdzie można sprawdzić czy obóz, kolonie, na których przebywają nasze dzieci zostały zgłoszone i zarejestrowane do kuratorium.
Ta strona to http://www.wypoczynek.men.gov.pl
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania - nadzór nad wypoczynkiem sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku.
W świetle przepisów organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie mają obowiązku kwalifikowania obiektów przed rozpoczęciem wypoczynku dzieci i młodzieży.
Nadzór nad zorganizowanym wypoczynkiem dzieci i młodzieży – w okresie letnim przeprowadzane są kontrole higieniczno – sanitarne obiektów, w których organizowany jest wypoczynek.
W czasie wakacji, w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2011”, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego prowadzą wzmożone kontrole drogowe autokarów. Istnieje możliwość skontrolowania pojazdu przed wyjazdem. W tym celu należy skontaktować się z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego.

Wzorem lat ubiegłych od 24.06 do 31.08.2011 r. na terenie powiatu kluczborskiego Policja prowadzi działania profilaktyczne. Funkcjonariusze przypominają o możliwości zgłoszenia przez rodziców potrzeby skontrolowania pojazdu. Policja prowadzi też kontrole samochodów pod kątem bezpieczeństwa pasażerów (zapięte pasy), w tym dzieci (m.in. foteliki), kontroluje miejsca zabaw i dyskotek, oraz trzeźwość kierowców, powracających z tego typu imprez.
Prowadzone są też prewencyjne kontrole obiektów przeznaczonych na wypoczynek, by w porę wykryć ewentualne nieprawidłowości. Przez całe wakacje prowadzone są działania kontrolne w sklepach i lokalach gastronomicznych, pod kątem sprzedaży czy podawania alkoholu nieletnim.
Policja sprawdza też niestrzeżone akweny, „dzikie” miejsca wypoczynku, będzie też prowadzić kontrole pod kątem bezpieczeństwa małoletnich pomagających w pracach polowych. To tylko część działań w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje”.

Komenda Straży Miejskiej w Kluczborku w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2011” między innymi patroluje otoczenie szkół i przedszkoli, szczególnie boisk (kontrola stanu urządzeń sportowych do gier zespołowych), placów zabaw (kontrola stanu technicznego znajdujących się tam sprzętów i urządzeń do zabawy). Strażnicy sprawdzają ścieżki rowerowe, w tym najczęściej uczęszczane, np. na kąpielisko OSiR w Bąkowie, monitoruje miejsca uczęszczane przez młodzież, przeciwdziała aktom wandalizmu.
Temat bezpieczeństwa podczas tegorocznych wakacji był również jednym z tematów posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zorganizowanego przez Mieczysława Zalecińskiego, naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego, Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

 

Oprac. Monika Kluf
 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku