strona główna

Euro na sadzenie lasów

 

Do końca września Powiatowe Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały od rolników wnioski na nowe zalesienia gruntów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. W nowym PROW jest trzykrotnie więcej pieniędzy na ten cel, niż w latach 2004 - 2006.

Rolnicy, którzy mają w planach zalesianie gruntów, muszą uzyskać wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przewidziane do założenia upraw leśnych. Na terenach, dla których nie ma takiego planu, rolnik zobowiązany jest uzyskać zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Rolnik przygotowujący się do zalesiania swoich gruntów musi też posiadać mapę zalesieniową sporządzoną przez geodetę (z zaznaczonymi na tej mapie granicami działek, które zamierza zalesiać). O te dokumenty rolnicy mogą już występować do urzędów. Ponadto rolnik powinien z odpowiednim wyprzedzeniem zamówić w nadleśnictwie sadzonki, które będą mu potrzebne wiosną.

Rolnicy mogą liczyć na pieniądze na założenie lasu (od 4620 zł do 13020 zł), na jego pielęgnację (od 970 zł do 2060 zł) oraz wypłacane corocznie w formie premii zalesieniowej (1580 zł).
Na zalesianie gruntów rolnych w budżecie PROW na lata 2007 – 2013 przewidziano ponad 653 mln euro. Z tej kwoty ponad 522 mln euro pochodzi z budżetu UE a równowartość 130,7 mln euro stanowić będą środki budżetu państwa.
 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku