strona główna

Laboratorium zostaje

 

Wojewoda opolski wstrzymał decyzję o likwidacji kluczborskiego oddziału laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Miał on przestać działać od 1 stycznia 2011 r. Podobnie jak ten w Kędzierzynie – Koźlu. Starosta kluczborski, a także interwencje lekarzy przekonały wojewodę do zmiany zdania, gdyż zawiesił on decyzję o likwidacji, bezterminowo.

Przemówiły za tym argumenty, że zamknięcie kluczborskiego laboratorium przyniesie więcej strat niż korzyści. Brak takiej placówki utrudniłby bowiem życie mieszkańcom nie tylko naszego powiatu, ale także ościennych, gdyż to tu wykonywali oni badania potrzebne do książeczki zdrowia. Kluczborskie laboratorium jest jedynym na północy Opolszczyzny.

Zajmuje się ono nie tylko badaniem wody i żywności. To tu trafia materiał kliniczny z kluczborskiego szpitala i innych placówek medycznych, przychodni, gabinetów dentystycznych, które co miesiąc ubiegają się o zaświadczenie o sterylności. Niewykluczone, że część z nich zrezygnowałyby z tego typu badań, gdyby trzeba je było wykonywać w Opolu.

Kolejne argumenty za utrzymaniem kluczborskiego laboratorium: ma ono wyłączność na badania w zakresie chemii żywności (22 tysiące wykonano w 2009 r.), jest też jedynym w regionie, które jest położone na terenie niezalewowym, jest więc potrzebne, na wypadek powodzi w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim. Potwierdza to sytuacja z maja tego roku, gdy laboratorium kluczborskie przejęło obowiązki swojego odpowiednika w zalanym Kędzierzynie - Koźlu.

Powiat chce, by oddział laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej pozostał w Kluczborku, co więcej by rozwijał badania mikrobiologiczne, które pozwolą mu zarobić na swoje utrzymanie oraz by w szerszym niż dotąd zakresie współpracował z przychodniami i szpitalem. O to ostatnie zabiega od dawna ordynator laryngologii dr Mirosław Misiak, gdyż posiadanie laboratorium mikrobiologicznego daje podstawy do ubiegania się o utworzenie w Powiatowym Centrum Zdrowia szpitalnego oddziału ratunkowego.

Jeszcze przed wakacjami do wojewody trafił wniosek o przekazanie budynku laboratorium powiatowi, co daje mu możliwość partycypowania w kosztach remontów i modernizacji dostosowujących obiekt do nowych zadań. Władze województwa zaproponowały też, by powiat sam utworzył i prowadził laboratorium, wtedy przestałoby ono podlegać WSSE.

- Czy jako oddział WSSE czy jako powiatowe, laboratorium w Kluczborku będzie działać – informował w mediach starosta Piotr Pośpiech.

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku