strona główna

Koniec kwalifikacji wojskowej w powiecie kluczborskim

 

Trwająca od 04 kwietnia br. kwalifikacja wojskowa dobiegła końca. Powiatowa Komisja Lekarska w Kluczborku w dniu 05.05.2011 r. zakończyła pracę.
W związku z profesjonalizacją Sił Zbrojnych i zakończeniem powoływania do zasadniczej służby wojskowej, dotychczasowy pobór zastąpiono kwalifikacją wojskową. W tym celu zarządzeniem Wojewody Opolskiego powołano powiatową komisję lekarską.

W powiecie kluczborskim stanęło do kwalifikacji 458 młodych ludzi z rocznika 1992. Kwalifikacja wojskowa organizowana była przez Starostę Kluczborskiego przy współudziale wójta Lasowic Wielkich i burmistrzów Kluczborka, Wołczyna i Byczyny. W ostatnich dniach kwalifikacji, przed komisją stawiły się kobiety kończące w tym roku naukę w szkołach medycznych, weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, bądź będących studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

Zakończenie kwalifikacji było okazją do podziękowania za, wzorową pracę członkom komisji kwalifikacyjnych. Dlatego z inicjatywy Starosty Kluczborskiego odbyło się uroczyste spotkanie, podsumowujące pracę powiatowej komisji lekarskiej.

Przeprowadzona przez Urząd Wojewódzki w Opolu kontrola w trakcie pracy komisji, wystawiła jej ocenę bardzo dobrą. W zgodnej opinii uczestników spotkania zakładany przed rozpoczęciem kwalifikacji wysoki poziom jej przeprowadzenia został zrealizowany.

 
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich,
Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
Mieczysław Zaleciński


 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku