strona główna

15.01.2019

Kwalifikacja wojskowa 2019


W dniach od 4 lutego do 27 lutego 2019 roku na terenie powiatu kluczborskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Przed Powiatową Komisją Lekarską w Kluczborku staną mężczyźni urodzeni w 2000 r. oraz roczniki starsze tj. 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


Do stawienia się przed Powiatową Komisję Lekarską wzywa się również osoby urodzone w roku 1998 i 1999, które:

  • zostały uznane ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolne
    do odbycia czynnej służby wojskowej,

  • złożyły wniosek o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby
    wojskowej.

Przed Powiatową Komisją Lekarską w Kluczborku staną również kobiety urodzone w latach 1995-2000 pobierające naukę i absolwentki szkół lub uczelni o kierunkach: medycznych, weterynaryjnych
oraz psychologicznych.

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:
1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
2) posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej Powiatowej Komisji Lekarskiej;
3) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
4) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły
 

UWAGA!
Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku ul. Byczyńska 7 w godzinach 8.00-12.00.


 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku