strona główna

Wojewoda wręczy Sybirakom odznaczenia

 

15 marca Wojewoda Opolski - Bogdan Tomaszek uhonoruje 24 Sybiraków z powiatu kluczborskiego Krzyżami Zesłańców Sybiru. Uroczystość odbędzie się o godz. 11.00 w Kluczborku, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego.

 

 

Krzyż Zesłańców Sybiru
Ustanowiony w 2003 r. jako wyraz narodowej pamięci o obywatelach polskich deportowanych w latach 1939-1956 na Syberię, do Kazachstanu i północnej Rosji, w hołdzie dla ich męczeństwa oraz wierności ideałom wolności i niepodległości.
Nadawany jest osobom, które w chwili deportacji posiadały obywatelstwo polskie oraz dzieciom tych osób urodzonych na zesłaniu. Krzyż może być także nadawany osobom, które były więzione w łagrach i miejscach zsyłek jako obywatele polscy, a w chwili nadawania im Krzyża posiadają obywatelstwo innego państwa. Krzyż nadawany jest osobom żyjącym w dniu wejścia w życie ustawy o jego ustanowieniu, to jest w dniu 1 stycznia 2004 r.

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku