strona główna

Rozmawiali o rewitalizacji drewnianych kościołów

 

Być może już wkrótce zabytkowe kościoły drewniane, które są wizytówką Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej będą przyciągać rzesze turystów z kraju i zagranicy. 21 maja w kluczborskim Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie poświęcone koncepcji rewitalizacji kościółków drewnianych na Opolszczyźnie i utworzenia szlaku turystycznego do tych obiektów. Na terenie powiatów: kluczborskiego i oleskiego znajduje się aż 39 z 65 kościołów w całym województwie opolskim, dlatego naturalnym jest, że te dwa powiaty powinny stać się liderem całego przedsięwzięcia.

Nim wokół drewnianych budowli zaroi się od zwiedzających, trzeba je najpierw wyremontować, zabezpieczyć i stworzyć wokół odpowiednią infrastrukturę. Pieniądze na ten cel można zdobyć z Unii Europejskiej, ale wystąpić o nie może tylko konsorcjum złożone z parafii, na terenie, których położone są obiekty. Mówiąc wprost, to od proboszczów zależy, czy skorzystają z tej oferty.

Zachęcali ich do tego: Wicemarszałek Województwa Opolskiego - Stanisław Rakoczy, Ks. dr Albert Glaeser - Radca Kurii Diecezjalnej w Opolu; Jerzy Przybyła - Z-ca dyrektora Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego oraz Starosta Kluczborski - Piotr Pośpiech i Wicestarosta Oleski - Stanisław Belka. W poniedziałkowym spotkaniu uczestniczyli także: przedstawiciel Muzeum Wsi Opolskiej; przedstawiciel Departamentu Koordynacji Programów Pomocowych Urzędu Marszałkowskiego, burmistrzowie gmin powiatów: kluczborskiego i oleskiego oraz radni Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rodziny i Patologii Rady Powiatu w Kluczborku.

Do końca czerwca księża powinni zanalizować projekt umowy o przystąpieniu do konsorcjum oraz podjąć decyzję o udziale w projekcie. W lipcu odbędzie się kolejne spotkanie w tej sprawie.

W poniedziałek wręczono też certyfikaty dla podmiotów tworzących turystyczny produkt „Zwierciadło Przeszłości” – uznany przez Polską Organizację Turystyczną Produktem Roku 2006. Szlak kościółków drewnianych w powiatach: kluczborskim i oleskim jest jednym z jego ważnych elementów. Każdy z proboszczów otrzymał oprawioną kopię certyfikatu do zawieszenia w swoim kościele.

 

"Zwierciadło Przeszłości" to produkt skierowany do miłośników turystyki kulturowej, umożliwiający poznanie ciekawych miejsc, zwiedzanie unikalnych zabytków, zapoznanie się z lokalną kulturą, obyczajowością i tradycjami. Jego celem jest odkrywanie tajemnic i miejsc obszaru oraz wyciąganie na światło dzienne często niezwykle ciekawych, a dotąd nieznanych historii związanych z Ziemią Kluczborską i Oleską.

Oferta zawiera subprodukty:

„Tradycja Dawniej i Dziś”, którego celem jest kultywowanie tradycji i obyczajów, związanych z weselami. Idea tego działania polega na organizowaniu przedstawień, w których tradycje ożywione są przez miejscowych mieszkańców i stanowią atrakcję dla turystów.

„Szlak Ginących Umiejętności” jest to połączenie ze sobą miejsc związanych z powoli zapominanymi i niedocenianymi w codziennym życiu umiejętnościami, które stanowią atrakcję dla turystów. Do szlaku należą: kuźnia chocianowicka, kuźnia i piekarnia w Kuniowie, Pasieka Zarodowa w Maciejowie, gospodarstwo zajmujące się rękodziełem ludowym „Igłą malowane” w Ligocie Górnej.

"Szlak Kościółków Drewnianych", to połączenie w turystyczny szlak tematyczny obiektów drewnianej architektury sakralnej istniejącej na terenie Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej, które stanowią jedną z jej największych atrakcji.
 


 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku