strona główna

Konwent Starostów w Kluczborku


Starosta Kluczborski - Piotr Pośpiech był gospodarzem Konwentu Starostów Województwa Opolskiego, poświęconego problematyce funkcjonowania służby zdrowia w powiatach naszego regionu. Szefowie powiatów dyskutowali na ten temat 8 i 9 października w siedzibie kluczborskiego Starostwa.

 

W pierwszym dniu konwentu omawiano sprawy związane z przekazaniem od 1 stycznia 2010 roku Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych do administracji zespolonej powiatów. Gośćmi byli m.in.: Andrzej Wojtyła - Główny Inspektor Sanitarny, Antoni Jastrzembski - Wicewojewoda Opolski, Krystian Kościów - Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz starostowie i powiatowi inspektorzy sanitarni z terenu województwa opolskiego.


Drugiego dnia rozmawiano o zasadach funkcjonowania Centrów Powiadamiania Ratunkowego w regionie oraz kontraktowaniu usług medycznych na 2010 rok, ze szczególnym uwzględnieniem ratownictwa medycznego. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Ryszard Wilczyński - Wojewoda Opolski, Kazimierz Łukawiecki - Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu oraz przedstawiciele władz powiatów naszego regionu.


 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku