strona główna

Konsultacje "Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2009"

 

Do wszystkich organizacji pozarządowych
działających na ternie powiatu kluczborskiego


Przedkładamy Państwu do publicznej konsultacji projekt ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU KLUCZBORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2009 ROK. Bardzo proszę o zapoznanie się z jego tekstem w celu zgłoszenia ewentualnych uwag, czy propozycji zmian.
 

Propozycje zmian proszę składać na piśmie w terminie do 09.12.2008 roku na adres:

Starostwo Powiatowe w Kluczborku
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

lub pocztą elektroniczną na adres: promocja@powiatkluczborski.pl 

Projekt ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU KLUCZBORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2009 ROK można pobrać poniżej. Jest on też do wglądu w Referacie Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury Starostwa Powiatowego w Kluczborku (pokój 410).

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Programu, proszę się kontaktować z wyżej wspomnianym Referatem,

tel. 077 418-52-18 wew. 153-154.

 

 

 

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy..." (23,1 kB)

Projekt "Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2009" (75,5 kB)
 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku