strona główna

4.09.2019

Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi do programu

 

Konsultacje "Projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok"

 

Marszałek Województwa Opolskiego, serdecznie zaprasza Organizacje Pozarządowe mające siedzibę na terenie powiatu kluczborskiego do procesu konsultacji Projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok do konsultacji, które odbędą się w dniach 4 września 2019 r. do 1 października 2019 r.

Zgłaszanie uwag i wniosków do ww. Projektu Programu należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym na platformie internetowej www.ngo.opolskie.pl, drogą elektroniczną na adres e-mail: bdo@opolskie.pl
lub
drogą pocztową: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
lub
osobiście: Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, pok. 3


Informacje na temat konsultacji ww. dokumentu znajdują się również na stronie internetowej www.opolskie.pl, na platformie dla NGO ngo.opolskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 12 w Opolu.

Formularz zgłaszania uwag
Uchwała o konsultacjach
Projekt programu współpracy
Harmonogram konsultacji

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku