strona główna

Proboszczowie jednoczą siły

 

10 grudnia w kluczborskim Starostwie 50 parafii z województwa opolskiego oraz 5 diecezji powołało konsorcjum, które będzie się ubiegać o środki na remont drewnianych kościołów Opolszczyzny.

Przed podpisaniem umowy wybrano lidera konsorcjum i przewodniczącego rady konsorcyjnej. Pierwszym została Diecezja Opolska, drugim Diecezja Wrocławska. Zadaniem lidera będzie w pierwszej kolejności wyszukanie firmy, która profesjonalnie napisze wniosek o środki zewnętrzne i będzie czuwać nad sprawami formalnymi podczas realizacji projektu. Lider reprezentować będzie ponadto interesy konsorcjantów na zewnątrz, podpisywać w ich imieniu wszelkie umowy itp. Wszystkie kluczowe decyzje, podejmować będzie rada konsorcjum, w której każdy z podmiotów (parafii) dysponuje jednym głosem. Do konsorcjum przystąpiło w sumie 55 podmiotów – 50 parafii i 5 diecezji: katowicka (ewang.-augsb.), wrocławska, gliwicka, częstochowska i opolska. Przedsięwzięcie nie zyskało przychylności diecezji kaliskiej, dlatego kilka kościółków znajdujących się na terenach jej administrowania, nie przystąpiło do projektu.
Pomysł wspólnego wnioskowania o środki na remont kościołów narodził się wiosną tego roku. Roboczo nazwany projekt „Kultura I” zakłada rewitalizację kościółków drewnianych na Opolszczyźnie i utworzenie szlaku turystycznego do tych obiektów. To zabytki unikatowe w skali Europy, ale by móc wykorzystać je turystycznie, wymagają remontów, zabezpieczeń i stworzenia wokół nich odpowiedniej infrastruktury.

Nieprzypadkowo umowę konsorcyjną podpisano w Kluczborku. Na terenie powiatu kluczborskiego znajduje się najwięcej, bo aż 22 drewniane kościoły z 65 na całej Opolszczyźnie. Z tego względu Starostwo Powiatowe w Kluczborku podjęło się pilotowania sprawy do momentu powołania konsorcjum. Mając poparcie sąsiedniego powiatu oleskiego od maja we współpracy z Kurią Diecezjalną w Opolu i Urzędem Marszałkowskim próbowało doprowadzić do realizacji przedsięwzięcia.
- Spotykaliśmy się trzykrotnie z proboszczami, wyjaśnialiśmy im nasz pomysł i pokazywaliśmy korzyści, jakie można osiągnąć. Powołanie konsorcjum kończy etap zorganizowania wspólnego podmiotu, który będzie reprezentował wszystkie parafie, natomiast otwiera kolejny: możliwość przygotowania dokumentacji potrzebnej do ubiegania się o środki zewnętrzne - mówi Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech.

Bardzo pozytywnie zamiar wspólnego ubiegania się o fundusze na remonty kościołów oceniają najbardziej zainteresowani, czyli proboszczowie zarządzający zabytkowymi obiektami.
- Mamy na terenie parafii drewniany kościół pw. Św. Jakuba w Rzepcach. Z własnych środków już sami rozpoczęliśmy remont dachu. Takie wsparcie finansowe bardzo by nam się przydało. Moi parafianie mają duże nadzieje w związku z tym pomysłem – mówi ks. Franciszek Zoska z parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kierpieni.
- Małe parafie nie stać na remonty. Razem na pewno łatwiej będzie opracować dokumentację i wniosek – dodaje ks. Joachim Ottinger z parafii pw Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nieznaszynie.

Pomysł ma duże szanse na powodzenie. Pieniądze na pewno można uzyskać z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Konsorcjum może liczyć na refundację 85 procent poniesionych kosztów.
 

 

zobacz także:

Biskupi podpiszą umowę konsorcyjną

Rozmawiali o rewitalizacji zabytkowych kościołów

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku