strona główna

Konkursy PFRON w 2008 roku


V edycja konkursu na najlepsze prace magisterskie i pracę doktorsk±, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawno¶ci w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym i społecznym „OTWARTE DRZWI”.
 

Termin składania prac: 60 dni od daty ukazania się ogłoszenia na witrynie PFRON, najpóĽniej do 25 lipca 2008 r.

Miejsce przesyłania prac:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
z dopiskiem „OTWARTE DRZWI”

Osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu w Biurze PFRON:
Tomasz Wojakowski
Tel. (22) 652-92-58
tomasz_wojakowski@pfron.org.pl

Izabela Siemaszko
Tel. (22) 652-92-59
izabela_siemaszko@pfron.org.pl

Prace do konkursu musz± być zgłoszone na formularzu stanowi±cym zał±cznik do ogłoszenia.
Termin rozstrzygnięcia: do 30 wrze¶nia 2008 r.
Termin zamieszczenia wyników na witrynie PFRON: do 15 paĽdziernika 2008 r.
 

 


VI edycja konkursu na najlepszy program jednostki samorz±du terytorialnego szczebla gminy i powiatu na rzecz ¶rodowiska osób niepełnosprawnych „RÓWNE SZANSE, RÓWNY DOSTĘP”.
 

Termin składania projektów: 60 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie na witrynie PFRON, tj. najpóĽniej do dnia 25 lipca 2008 r.

Miejsce przesyłania projektów:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
z dopiskiem „RÓWNE SZANSE, RÓWNY DOSTĘP”

Osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu w Biurze PFRON:
Małgorzata Radziszewska
Tel. (22) 652-92-51
malgorzata_radziszewska@pfron.org.pl

Projekty do konkursu musz± być zgłoszone na formularzu stanowi±cym zał±cznik do ogłoszenia.
Termin rozstrzygnięcia: do 30 wrze¶nia 2008 r.
Termin zamieszczenia wyników na witrynie PFRON: do 15 paĽdziernika 2008 r.
 

 


VI edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników ¶rodowiskowych domów samopomocy oraz mieszkańców domów pomocy społecznej „SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”.
 

Tytuł konkursu: „MARZENIE”.

Termin składania prac: 60 dni od daty ukazania się ogłoszenia na witrynie PFRON, najpóĽniej do 25 lipca 2008 r.

Miejsce przesyłania prac:
Oddziały Wojewódzkie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wła¶ciwe dla siedziby jednostek zgłaszaj±cych prace do Konkursu

Osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu w Biurze PFRON:
Natalia Sobczak
Tel. (22) 652-92-48
natalia_sobczak@pfron.org.pl

Michał Rydzewski
Tel. (22) 652-92-47
michal_rydzewski@pfron.org.pl

Termin rozstrzygnięcia etapu wojewódzkiego: 30 dni od zamknięcia terminu składania prac w Oddziałach Wojewódzkich PFRON, tj. do 24 sierpnia 2008 r.

Termin zamieszczenia wyników etapu wojewódzkiego na witrynie PFRON: 15 dni od daty rozstrzygnięcia etapu wojewódzkiego, tj. do 8 wrze¶nia 2008 r. Termin rozstrzygnięcia finału ogólnopolskiego: 60 dni od daty rozstrzygnięcia etapu wojewódzkiego, tj. do 23 paĽdziernika 2008 r. Termin zamieszczenia wyników finału ogólnopolskiego na witrynie PFRON: 15 dni od daty rozstrzygnięcia etapu ogólnopolskiego, tj. do 7 listopada 2008 r.

 

 

Więcej informacji nt. konkursów, dokumenty do pobrania i regulaminy można znaleĽć na stronie http://www.pfron.org.pl

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku