strona główna

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny "Kiedy dzwonię po straż pożarn±?"

 

Znamy już laureatów powiatowego etapu konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Kiedy dzwonię po straż pożarn±?”.

Ide± konkursu organizowanego już po raz dziewi±ty przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przy współpracy z Wydziałami Zarz±dzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zachowania bezpieczeństwa w momencie występowania wszelkiego rodzaju zagrożeń.

 

 

 


W konkursie może uczestniczyć młodzież w czterech kategoriach wiekowych:

I grupa – uczniowie szkół podstawowych grupa młodsza: 6-8 lat;
II grupa - uczniowie szkół podstawowych grupa starsza: 9-12 lat;
III grupa – uczniowie gimnazjów: 13-16 lat;
IV grupa – uczniowie i wychowankowie szkół specjalnych i innych placówek
wychowawczych.

Etapy eliminacji:

I. – eliminacje gminne;
II. – eliminacje powiatowe;
III. – eliminacje wojewódzkie;
IV. – eliminacje centralne.

Jury konkursu na szczeblu Powiatu Kluczborskiego w składzie:

1. Przewodnicz±cy - Iwona Solisz;
2. Członkowie Jury - Mieczysław Zaleciński, Kpt. Ryszard Siemoński, Bogdan Łatka, Radosław Paszek i Alicja Waloszczyk
w dniu 29 marca 2007 roku oceniło 57 nadesłanych prac i wybrało do etapu wojewódzkiego 20 prac z czterech grup wiekowych. Ponadto w etapie powiatowym nagrodziło:

I grupa 6-8 lat

1 miejsce Paweł Oszczypko – MDK w Kluczborku
wyróżnienie Partycja Natołoczna – MDK w Kluczborku
wyróżnienie – Jagoda Sygut - SP Nr 1 w Wołczynie


II grupa 9-12 lat

1 miejsce Ilona Jachym – SP Nr 1 w Wołczynie
wyróżnienie Mateusz Siubiak – Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Lasowicach Wielkich
wyróżnienie Hanna Kuliga – SP Nr 1 w Wołczynie


III grupa 13-16 lat

1 miejsce Zuzanna Pasternak – SP Nr 1 w Wołczynie
wyróżnienie Monika Konarska – SP Nr 1 w Wołczynie
wyróżnienie Jakub Łukowski – SP Nr 1 w WołczynieIV grupa uczniowie niepełnosprawni

1 miejsce Izabela Domagała – Specjalny O¶rodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku
wyróżnienie Anna Krupa - Specjalny O¶rodek Szkolno-Wychowawczy
wyróżnienie Barbara Gburek - Specjalny O¶rodek Szkolno-Wychowawczy


 

Ponadto do etapu wojewódzkiego zostały przesłane dodatkowo po dwie prace z każdej grupy wiekowej:

I grupa 6-8 lat
Paulina Hipolit – MDK w Kluczborku
Zuzanna Kowaluk – SP Nr 1 w Wołczynie


II grupa 9-12 lat
Ewelina Szachnowska – SP Nr 1 w Wołczynie
Magdalena Musiał – MDK w Kluczborku


III grupa 13-16 lat
Monika Koloch – PG w Chocianowicach
Anna Malińska – SP Nr 1 w Wołczynie


IV grupa - uczniowie niepełnosprawni
Monika Chanos – Specjalny O¶rodek Szkolno-Wychowawczy
Arkadiusz Bański - Specjalny O¶rodek Szkolno-Wychowawczy


Młodzi plastycy wykazali się niezwykł± pomysłowo¶ci± i wyobraĽni±, wykonuj±c swoje prace różnymi, często bardzo pracochłonnymi technikami (wydzieranki, wyklejane plastelin±, malowane farbami, rysowane). Wła¶nie pomysłowo¶ć i pracochłonno¶ć były głównymi kryteriami, jakimi kierowało się jury przy przyznawaniu nagród.

Starosta Kluczborski oraz Komisja konkursowa serdecznie dziękuj± za udział w konkursie i gratuluj± laureatom oraz opiekunom.
 

 

 

zobacz także:

Konkurs "Kiedy dzwonię po straż pożarn±?" - etap wojewódzki

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku