strona główna

Rozstrzygnięto konkurs „112 w trudnej sprawie – nie używaj przy zabawie”

 

Znamy już laureatów powiatowego etapu konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „112 w trudnej sprawie – nie używaj przy zabawie”. Pamiątkowe dyplomy i upominki dla autorów najlepszych prac wręczyli 30 maja w kluczborskim Starostwie Powiatowym Starosta Kluczborski - Piotr Pośpiech oraz kpt. Ryszard Siemoński z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Po uroczystości strażacy zaprosili młodych plastyków na specjalny pokaz sprzętu i wycieczkę po swojej siedzibie.

Ideą konkursu organizowanego już po raz dziesiąty przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przy współpracy z Wydziałami Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich oraz Wydziałem Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zachowania bezpieczeństwa w momencie występowania wszelkiego rodzaju zagrożeń. Propagowanie tej tematyki ma wyrobić skuteczne sposoby reagowania w czasie pożarów, wypadków na drodze, w domu czy nad wodą, a także innych zagrożeń, takich jak: powodzie, katastrofy ekologiczne i budowlane. W jakich sytuacjach dzwonić po straż pożarną, co przekazać w zgłoszeniu, a przede wszystkim, pod jaki numer alarmowy dzwonić.

W konkursie może uczestniczyć młodzież w czterech kategoriach wiekowych:
I grupa – uczniowie szkół podstawowych grupa młodsza: 6-8 lat;
II grupa - uczniowie szkół podstawowych grupa starsza: 9-12 lat;
III grupa – uczniowie gimnazjów: 13-16 lat;
IV grupa – uczniowie i wychowankowie szkół specjalnych i innych placówek
wychowawczych.

Etapy eliminacji:
I. – eliminacje gminne;
II. – eliminacje powiatowe;
III. – eliminacje wojewódzkie;
IV. – eliminacje centralne.

Jury konkursu na szczeblu powiatu kluczborskiego (w składzie: Przewodniczący - Iwona Solisz; Członkowie Jury - Mieczysław Zaleciński, Bogdan Łatka, Radosław Paszek i Iwona Szurmak) oceniło 60 nadesłanych prac i wybrało do etapu wojewódzkiego 20 prac z czterech grup wiekowych.

W etapie powiatowym nagrody otrzymali:

I grupa 6-8 lat

1 miejsce Paulina Łaska – MDK w Kluczborku
wyróżnienie Paweł Oszczypko – MDK w Kluczborku
wyróżnienie – Julia Sowa – MDK w Kluczborku

II grupa 9-12 lat
1 miejsce Hanna Kuliga – MDK w Kluczborku
wyróżnienie Piotr Smoliński – MDK w Kluczborku
wyróżnienie Aleksandra Boboryk – SP Nr 1 w Wołczynie

III grupa 13-16 lat
1 miejsce Andrea Koloch – PG w Chocianowicach
wyróżnienie Jakub Łukowski – Gimnazjalno - Licealny Zespół Szkół w Wołczynie
wyróżnienie Igor Staszewski – MDK w Kluczborku

IV grupa uczniowie niepełnosprawni
1 miejsce Monika Chanos – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku
wyróżnienie Anna Krupa - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
wyróżnienie Barbara Gburek - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

  


Do etapu wojewódzkiego zostały przesłane dodatkowo po dwie prace z każdej grupy wiekowej:

I grupa 6-8 lat
Kaja Marzec – PSP w Roszkowicach
Hanna Zygmunt – SP Nr 1 w Wołczynie

II grupa 9-12 lat
Pola Aleksandrowicz – SP Nr 1 w Wołczynie
Zuzanna Kowaluk – SP Nr I w Wołczynie

III grupa 13-16 lat
Ilona Jantos – PG w Chocianowicach
Justyna Jantos – PG w Chocianowicach


IV grupa - uczniowie niepełnosprawni
Justyna Bik – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Ewelina Tkaczuk - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy


Komisja wojewódzka dokonała oceny prac zgłoszonych do eliminacji oraz wyłoniła laureatów etapu wojewódzkiego i zakwalifikowała prace niżej wymienionych autorów do eliminacji krajowych:

I grupa 6-8 lat
I miejsce: Paulina Łaska – MDK w Kluczborku, opiekun – Krystyna Dusanowska
III miejsce: Julia Sowa – MDK w Kluczborku, opiekun – Krystyna Dusanowska

II grupa 9-12 lat
I miejsce: Hanna Kuliga – MDK w Kluczborku, opiekun – Krystyna Dusanowska

III grupa 13-16 lat
III miejsce: Jakub Łukowski – Zespół Szkół Gimnazjalno – Licealny w Wołczynie, opiekun – Małgorzata Jendrysiak
IV miejsce: Andrea Koloch – PG w Chocianowicach, opiekun – Dariusz Jach

Starosta Kluczborski oraz Komisja konkursowa serdecznie dziękują za udział w konkursie i gratulują laureatom oraz opiekunom.
 


 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku