strona główna

Konkurs "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej"


Zapraszamy wszystkich pracodawców z powiatu kluczborskiego do udziału w konkursie "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Termin składania wniosków na szczeblu regionalnym (do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu) upływa z dniem 31 lipca 2009 r.

Założeniem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz inspirowanie pracodawców do podejmowania działań w celu eliminacji istniejących w ich zakładach zagrożeń. Zwycięzcy zostaną uhonorowani okolicznościową statuetką, a także zostaną wpisani na zainicjowaną w roku ubiegłym przez Głównego Inspektora Pracy Złotą Listę Pracodawców.

W konkursie mogą uczestniczyć pracodawcy niezależnie od formy własności zakładu pracy, którzy uzyskali pozytywną ocenę stanu warunków pracy w ich firmach.
 

Z uwagi na różnorodność zakładów pod względem wielkości zatrudnienia, a tym samym wielkość i skalę problemów, zwłaszcza w zakresie działań podejmowanych na rzecz ochrony pracy, pracodawcy będą oceniani w trzech kategoriach:

* I kategoria - zakłady pracy do 50 zatrudnionych,
* II kategoria - zakłady pracy od 51 do 250 zatrudnionych,
* III kategoria - zakłady pracy powyżej 250 zatrudnionych.

Do konkursu może przystąpić każdy pracodawca zgłoszony przez:
- okręgowego inspektora pracy,
- organizację pracodawców, związek zawodowy, organizację społeczną zajmującą się ochroną pracy,
- społecznego inspektora pracy lub pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Wymagana dokumentacja:

1. Ankieta wypełniona przez pracodawcę (załącznik nr 1).
2. Autoprezentacja zakładu (opis ok. 5 stron maszynopisu oraz dokumentacja fotograficzna) przygotowana zgodnie z wytycznymi z załącznika 2. Dodatkowo prosimy o zapisanie i dostarczenie autoprezentacji wraz ze zdjęciami na płycie CD.
3. Oświadczenie pracodawcy o niekaralności oraz o tym, że nie toczy się postępowanie karnoskarbowe przeciwko pracodawcy (załącznik nr 3).
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów promocji ochrony pracy - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 101 poz.926).

Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu Okręgowej Inspekcji Pracy w Opolu: 077 470-09-07 lub na stronie OIP pod adresem: http://www.pip.gov.pl/html/pl/html/03040001.htm, gdzie można pobrać niezbędne formularze.

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku