strona główna

VI Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży
pt. „Pracowite pszczoły dają miód, który potem szlachci pańskie stoły”


R E G U L A M I N

ORGANIZATOR: Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
CELE KONKURSU:

1. Stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży uzdolnionej

    w dziedzinie sztuk plastycznych w konfrontacji osiągnięć rówieśników.
2. Pogłębianie wiedzy na temat pszczelarstwa – tradycji i historii
3. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych oraz 

    promocja szczególnie uzdolnionych autorów.
4. Propagowanie wiedzy o Janie Dzierżonie – słynnym w świecie pszczelarzu.

WARUNKI:
Format – dowolny
Technika – dowolna (płaska)
Ilość prac wykonanych przez jedną osobę – do 3
Ilość prac wykonanych pod kierunkiem jednego opiekuna – do 20

UCZESTNICY:
Dzieci i młodzież w wieku od 5 do 20 lat (z wyjątkiem uczniów liceum sztuk plastycznych).
Uczestnictwo w konkursie może być zgłoszone w imieniu szkoły, placówki lub indywidualnie.

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC:
Prace należy przynosić lub nadsyłać w terminie do 10 maja 2011 r. na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Damrota 4, 46-200 Kluczbork tel./fax 77 418-25-30

OPIS PRAC:
Prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem:
autor ................ wiek ....................
szkoła, placówka, miejscowość, adres, telefon ...............
imię i nazwisko nauczyciela, instruktora .........................

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu, terminie wręczenia nagród i otwarciu wystawy pokonkursowej odrębnym pismem.

UWAGI KOŃCOWE:
1. Koszt przesyłki pokrywa uczestnik.
2. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane w rulonach nie będą brane pod uwagę.
3. Prace nie będą zwracane, mogą być przez organizatora popularyzowane, wystawiane.
4. O przyznanych nagrodach i wyróżnieniach organizator powiadomi odrębnym pismem.

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku