strona główna

Konkurs fotograficzny i literacki Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

 

Interesujesz się fotografią i lubisz robić zdjęcia?
Pasjonuje Cię literatura, sam piszesz? Mamy coś dla Ciebie!


Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce oraz Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w:

Konkursie Literackim dla Literatów - Amatorów oraz w Konkursie Fotograficznym dla Fotografów - Amatorów pt: "Znaczenie niemiecko-polskiej dwujęzyczności w moim życiu"

Konkurs fotograficzny:
- Celem Konkursu jest pokazanie obrazów z życia mieszkańców, w których napotykają na ślady dwujęzyczności polsko-niemieckiej oraz na ślady kultury niemieckiej (niemieckojęzyczne) (np. miejsca, pomniki, tabliczki z nazwami niemieckimi lub niemiecko-polskimi). Główną intencją organizatorów jest, by poprzez fotografię dostrzec, odkryć, utrwalić klimat oraz specyfikę fotografowanego przedmiotu lub miejsca.
- Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 10 fotografii
 

Konkurs literacki:
- Celem Konkursu jest pokazanie obrazów z życia mieszkańców województwa opolskiego i śląskiego, w których dwujęzyczność niemiecko-polska stała się pretekstem do rozwoju osobistego czy zawodowego. W pracach literackich biorących udział w Konkursie mogą zostać zawarte różne przemyślenia na temat dwujęzyczności polsko-niemieckiej (np. czy i jak znajomość drugiego języka pomaga odbyć staż czy praktykę za granicą, znaleźć dobrą pracę lub awansować) oraz różne przemyślenia na temat kultury niemieckiej (niemieckojęzyczne), od tych z okresu przedwojennego i potem do roku 1989, aż po teraźniejszość.
- Forma literacka prac konkursowych jest dowolna (np.: opowiadanie, wiersz, felieton, esej, komiks i inne).
Konkursy przeprowadzane są w dwóch kategoriach wiekowych: 15-26 lat oraz od 27 lat.
 

zobacz więcej

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku