strona główna

Jak wspierać dzieci nieobecnych rodziców?


27 lutego w kluczborskim Starostwie Powiatowym odbyła się konferencja dla dyrektorów, pedagogów, psychologów szkolnych oraz nauczycieli wychowawców szkół z terenu powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego. Celem konferencji było wsparcie nauczycieli w pracy wychowawczej z uczniami zagrożonymi negatywnymi skutkami emigracji zarobkowej rodziców.

Konferencję otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W kolejnych częściach konferencji o problemach związanych z pozostawieniem dzieci bez opieki mówili: Anna Włodarczyk - psycholog szkolny; podkomisarz Iwona Żurawska z KWP w Opolu; Małgorzata Pawlicka – sędzia Sądu Rejonowego w Kluczborku; Joanna Garnier - przedstawicielka Fundacji przeciwko handlowi ludźmi i niewolnictwu „La Strada”; Gabriela Roszkowska – przedstawicielka Fundacji „Dzieci Niczyje”; podkomisarz Wanda Mende z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Prelegenci wskazali na zagrożenia jakim może ulec dziecko pozostawione bez prawnej opieki rodziców (kłopoty wychowawcze, popełnianie przestępstw, depresje młodzieńcze), a także młodzież wyjeżdżająca do pracy w krajach UE. Zaproszeni specjaliści wskazywali na możliwości wspierania przy rozwiązywaniu problemów i tym samym takiego postępowania, które będzie łagodziło skutki opuszczenia dziecka na dłuższy czas.

Ważnym wątkiem konferencji okazała się współpraca między szkołą a instytucjami wspierającymi rodziny w prawidłowym funkcjonowaniu w społeczeństwie, w tym z sądami rodzinnymi, policją, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi powołanymi do pomocy zagrożonym w wyniku przestępstw.
„To jednak rodzice powinni podejmować decyzje o wyjeździe lub pozostaniu w kraju i oni muszą zdecydować - czy ważne jest dla nich dziecko, które potrzebuje w okresie rozwoju i dojrzewania ich bliskości i wsparcia, czy też pozostawione same sobie może być narażone na różne sytuacje krytyczne - i te informacje także powinny do nich dotrzeć poprzez spotkania z nauczycielami” – podsumowała Anna Dzierżan.
 

 

 

 

ORGANIZATORZY:


Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku 
 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku