strona główna

 

Konferencja podsumowująca projekt „Dobry Start”

 

Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych oraz usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych zamieszkałych na terenie powiatu kluczborskiego. Podczas konferencji zostały zaprezentowane założenia oraz rezultaty projektu.

W tym roku PCPR w Kluczborku dzięki wysokiemu dofinansowaniu otrzymanemu ze środków Unii Europejskiej mógł w ramach projektu zrealizować szereg działań, m.in. zajęcia aktywizacyjne, warsztaty socjokulturalne, 14-dniowy turnus rehabilitacyjny nad morzem, szkolenia indywidualnie dobrane do potrzeb uczestników, warsztaty z przedsiębiorczości.

Na spotkanie licznie przybyli uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście w tym reprezentanci jednostek szkolących oraz przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy z Kluczborka. Konferencję otworzył starosta Piotr Pośpiech, dziękując uczestnikom za aktywny udział w projekcie.

Wszyscy Beneficjenci Ostateczni otrzymali z rąk dyrektora PCPR-u Iwony Rudnickiej – Hrynyszyn gratulacje oraz certyfikaty udziału w projekcie. Wręczono również gadżety promocyjne w postaci pendrive’ów.

Uczestnicy konferencji chętnie wypowiadali się na temat tego, co w związku z udziałem w projekcie zmieniło się na lepsze w ich życiu, co zyskali, czego się nauczyli i jakie mają plany na przyszłość. Wiele podziękowań płynęło również w kierunku zespołu projektowego, któremu za szczególne zaangażowanie i wykonana pracę podziękowała również dyrektor PCPR.


Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku