strona główna

Konfederatka dla Starosty Piotra Pośpiecha


Starosta Kluczborski - Piotr Pośpiech został tegorocznym laureatem nagrody "Konfederatka - przyjaciel Pracodawcy", przyznawanej przez Konfederację Pracodawców Polskich. Starosta otrzymał statuetkę w kategorii samorządy terytorialne "za będącą przykładem, wzorową współpracę władz samorządowych ze środowiskiem pracodawców i tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości". Jest jedynym uhonorowanym w tym roku samorządowcem.

Uroczysta gala odbyła się 27 listopada w Hotelu Hilton w Warszawie. Wcześniej z okazji XIX-lecia działalności KPP uczestnicy wzięli udział w konferencji pt. "Dialog społeczny a dialog obywatelski". Zainaugurowali ją: Andrzej Malinowski - Prezydent KPP, Rafał Baniak -Wiceminister Gospodarki, Antonio Peñalosa - Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Pracodawców, Jolanta Fedak - Minister Pracy i Polityki Społecznej, Henri Malosse - Przewodniczący Grupy Pracodawców w EKES i Róża Thun - Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

"Konfederatka" jest przyznawana osobom, które swoją działalnością i postawą przyczyniają się do rozwoju KPP, integracji jej członków i popularyzacji jej statutowej działalności. Nagroda przyznawana jest członkom Konfederacji Pracodawców Polskich za wybitne osiągnięcia w działalności przynoszącej korzyści Organizacji oraz stwarzającej możliwość rozwoju pozostałym członkom.

"Konfederatka - Przyjaciel Pracodawcy" przyznawana jest osobom prawnym lub fizycznym, działaczom gospodarczym lub osobom spoza środowiska przedsiębiorców, które wnoszą szczególny wkład w budowę wysokiego prestiżu i pozycji środowiska przedsiębiorców, a także przyczyniają się do jego integracji i rozwoju. Nagrody "Konfederatki - Przyjaciel Pracodawcy" przyznawane są w następujących kategoriach: gospodarka, media, urzędy i instytucje państwowe, samorządy terytorialne, związki zawodowe oraz instytucje naukowe.

       


Laureaci nagrody „Konfederatka 2008”:

1. Antonio Peñalosa – Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Pracodawców
za zasługi dla wzmacniania prestiżu i autorytetu pracodawców na forum międzynarodowym. Za skuteczne reprezentowanie i obronę ich interesów oraz długoletnią działalność popularyzującą idee przedsiębiorczości i dialogu społecznego.
 

Za szczególne zasługi w rozwoju dialogu społecznego w Polsce oraz za znaczący wkład w umacnianiu ruchu pracodawców, krzewienie idei przedsiębiorczości i zasad wolnego rynku otrzymali:
2. Bogumił Świderski - Kierownik Instytutu Włókiennictwa
3. Andrzej Kwaczek - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Mrągowie
4. Franciszek Gaik - Prezes Zarządu Polskie Autobusy Sp. z o.o.
5. Mieczysław Michalski - Prezes Zarządu PGE Elektrociepłownia Lubin - Wrotków Sp. z o.o.
6. Jerzy Jan Kowalski - Prezes Zarządu Lubuskiej Szkoły Biznesu
7. Krzysztof Tuczapski - Prezes Zarządu Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o.
8. Wiktor Król - Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy
9. Marian Kaproń - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "POLDREW" Sp. z o.o.
10. Andrzej Kalisz - Dyrektor Zarządzający Ex-Con Sp. z o.o.
11. Marek Małecki - Prezes Zarządu SOLBET Sp. z o.o.
12. Mieczysław Zamelski - Prezes Zarządu GCB Centrostal Bydgoszcz S.A.
13. Kazimierz Sadkiewicz - Konsultant Naukowy Zakładu Badawczego Przemysłu Piekarskiego Sp. z o.o. w Bydgoszczy
14. Andrzej Pastuszka - Prezes AP-POL Andrzej Pastuszka w Pruszczu Gdańskim
15. Michał Kuszyk - Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
16. Janusz Michalak - Prezes Zarządu Wydawnictwa Medyczne Termedia Sp. z o.o.
17. Tadeusz Paliszkiewicz - Przedsiębiorstwo Górniczo - Produkcyjne "Bazalt S.A.” w Wilkowie


Laureaci nagrody „Konfederatka – Przyjaciel Pracodawcy 2008”:

1. Krzysztof Adamski - Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy (kategoria urzędy i instytucje państwowe)
za znaczące osiągnięcia w działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w budownictwie oraz aktywną i twórczą współpracę ze środowiskiem pracodawców.
2. Jacek Paszkiewicz - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (kategoria urzędy i instytucje państwowe).
za rzeczywiste dokonania w reformowaniu ochrony zdrowia i działania na rzecz równoprawnego traktowania sektorów publicznego i niepublicznego.
3. Piotr Pośpiech - Starosta Kluczborski (kategoria samorządy terytorialne)
za będącą przykładem, wzorową współpracę władz samorządowych ze środowiskiem pracodawców i tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
4. Maciej Zakrocki - redaktor TVP (kategoria media)
za obiektywne i rzetelne telewizyjne dziennikarstwo ekonomiczno–społeczne.
5. Jacek Zalewski - redaktor „Puls Biznesu” (kategoria media)
za zjadliwą, ale zawsze celną publicystykę ekonomiczną oraz twórcze poszukiwanie „sedna sprawy”, a nie „taniej sensacji”.
6. Franciszek Bogdan Bobrowski - Wiceprzewodniczący OPZZ (kategoria związki zawodowe)
za działalność zawodową, społeczną i naukową na rzecz harmonijnej współpracy pracodawców i pracowników branży górnictwa węgla brunatnego.
7. Maciej Bukowski - Prezes Instytutu Badań Strukturalnych - (kategoria instytucje naukowe)
za niezwykle szeroką i zróżnicowaną ofertę prac naukowo - badawczych oraz działania sprzyjające komercjalizacji wiedzy. Za podejmowanie najtrudniejszych problemów i poszukiwanie najlepszych rozwiązań stymulujących innowacyjność polskiej gospodarki.
8. Tadeusz Zając -Główny Inspektor Pracy (kategoria gospodarka)
za przełamywanie stereotypów i odchodzenie od utartych schematów w walce z bezrobociem. Za nowatorskie kierowanie Wojewódzkim Urzędem Pracy. Za stymulowanie pracodawców do działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku