strona główna

Konferencja z wiceministrem zdrowia w Kluczborku


W piątek (18 lutego) o godz. 12.00 w sali Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku rozpocznie się V Ogólnopolska Konferencja Niepublicznych Szpitali Samorządowych pt. "Szanse i oczekiwania szpitali polskich w nowej perspektywie ustawodawczej".

Wezmą w niej udział: Marek Haber - wiceminister zdrowia, Piotr Warczyński - dyrektor departamentu organizacji i ochrony zdrowia, Renata Jażdż – Zaleska – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych, Filip Nowak – dyrektor opolskiego NFZ, Piotr Pośpiech – starosta kluczborski, Krzysztof Tuczapski – wiceprezes Oogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych, Ilona Mróz – prezes Krapkowickiego Centrum Zdrowia.

 

Program konferencji:

13.00 - 13.10: otwarcie spotkania

Wystąpienia:

13.10 - Marek Haber : Analiza ustawy o działalności leczniczej a rządowy program Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” - szanse i zagrożenia

13.30 - Piotr Warczyński: Kierunek zmian ochrony organizacji zdrowia w Polsce - omówienie pakietu projektów ustawodawczych

13.50 - Renata Jażdż - Zaleska: Rola niepublicznych szpitali samorządowych w zabezpieczeniu usług zdrowotnych w Polsce

14.10 - Filip Nowak: Podsumowanie zakończenia konkursu ofert na lata 2011 – 2013 w województwie opolskim

14.30 - Przerwa kawowa

14.45 - Piotr Pośpiech: Zadania samorządu powiatowego w perspektywie projektu ustawy o działalności leczniczej

15.05 - Krzysztof Tuczapski: Informacja z prac Komisji Trójstronnej i Komisji Zdrowia

15.25 - Ilona Mróz: Problem Podatku VAT w działalności zakładów opieki zdrowotnej

15.45 - Panel dyskusyjny

16.15 - Zakończenie spotkania


Monika Kluf

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku