strona główna

Spotkanie z okazji Dnia Wojska Polskiego - Jubileusz i awans

 

Z okazji Dnia Wojska Polskiego kombatanci z powiatu kluczborskiego spotkali się 16 sierpnia w Wołczynie, by uczcić nominację na wyższy stopień oficerski oraz 90-te urodziny swojego kolegi Jana Radwańskiego, żołnierza 14 pułku Ułanów Jazłowieckich.

Jubilat urodził się w 1917 roku we wsi Kłodno Wielkie w województwie lwowskim, w 1938 roku został powołany do odbycia służby wojskowej w 14 pułku ułanów Jazłowieckich we Lwowie, od stycznia 1939 r. w szkole podoficerskiej w Trembowli. Po wybuchu wojny został skierowany do obrony zachodnich granic Rzeczypospolitej. W miejscowości Naklejka pułk odpierał ataki zmotoryzowanych oddziałów niemieckich, wobec przewagi wroga jednostka musiała się wycofać do Warszawy, gdzie stoczyła walkę na Czerniakowie. Tutaj dostał się do niewoli i został umieszczony w obozie w Puławach. Z obozu uciekł po kilku dniach i dołączył do jednostek cofających się w kierunku Lwowa. W dniach 19-20 września po walce z wojskami radzieckimi został ranny i trafił do szpitala we Lwowie. Po wyjściu wrócił do swojej miejscowości i rozpoczął walkę podziemną z armią niemiecką w szeregach Batalionów Chłopskich. W 1944 roku po wkroczeniu Armii Czerwonej został skierowany do obrony ludności polskiej przed bandami UPA. W 1945 roku w ramach repatriacji przesiedlił się na Ziemie Zachodnie i zamieszkał w Markotowie. Tutaj pracował na roli, ale i aktywnie udzielał się społecznie. Jako kombatant w 2000 r. został awansowany do stopnia podporucznika, a w 2003 porucznika. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Batalionów Chłopskich, Krzyżem Walki o Niepodległość Polski, Medalem Wojny Obronnej, Medalem Zwycięstwa, Medalem za Obronę Kraju, Medalem „Pro Memoria”.

W uroczystości w Wołczynie uczestniczyła rodzina jubilata oraz zaproszeni goście m.in.: Starosta Kluczborski - Piotr Pośpiech, p.o Komendanta WKU w Brzegu - mjr Jan Rybak, Prezes okręgu Związku Kombatantów RP i BWP - płk. Stefan Szelka, Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu - płk Jerzy Cymbaluk, Wiceburmistrz Wołczyna – Bogusław Adaszyński, Były Komendant WKU Brzeg - ppłk Henryk Wolter. Specjalnie z Warszawy przyjechał Prezes Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w Polsce - Jan Gromnicki.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej weteran z Markotowa został awansowany do stopnia kapitana. Nominację wręczył pełniący obowiązki Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu – mjr Jan Rybak.

Starosta Kluczborski - Piotr Pośpiech uhonorował kombatanta medalem powiatu kluczborskiego oraz wręczył mu list gratulacyjny.
- Proszę przyjąć wyrazy wdzięczności za wielki wkład w walkę o wolność naszej Ojczyzny, za wieloletnią pracę przy jej odbudowie, a przede wszystkim za to, że jest Pan dla młodych pokoleń wzorem do naśladowania oraz bezcenną skarbnicą wiedzy i doświadczenia – mówił. Z okazji Dnia Wojska Polskiego na ręce Tadeusz Rudnickiego, prezesa wołczyńskiego Związku Kombatantów, przekazał także życzenia całemu kombatanckiemu środowisku.

Jan Gromnicki - Prezes Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w Polsce podarował Wiceburmistrzowi Wołczyna ksiażkę o udziale pułku w kampanii wrześniowej 1939 roku. Prosił, aby była ona dostępna dla wszystkich, zwłaszcza młodego pokolenia. Podkreślił przy tym, że Jan Radwański jest cząstką historii pułku, czego dowodem jest zdjęcie starszego ułana Radwańskiego – celowniczego działka przeciwpancernego, które można odnaleźć w publikacji.

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku