strona główna

Odznaczenia dla kombatantów


31 lipca Starosta Piotr Pośpiech uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów w Wołczynie podczas, którego odbyła się uroczystość wręczenia kombatantom Odznak Czynu Bojowego I i II Armii Wojska Polskiego.

W posiedzeniu uczestniczyli: płk Stefan Szelka – Prezes Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Opolu, kpt. Paweł Horwat z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu, Jan Leszek Wiącek – Burmistrz Wołczyna, Bogusław Adaszyński – Z-ca Burmistrza Wołczyna, Maria Żurek – Pełnomocnik Starosty ds. Kombatantów oraz Tadeusz Kasperski – członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów , Przewodniczący Zarzadu Miejsko-Gminnego w Kluczborku.
Pamiątkowe odznaki Czynu Bojowego I i II Armii Wojska Polskiego przyznawane są byłym żołnierzom, którzy w latach 1943-1945 brali czynny udział w walkach z okupantem. Decyzją Zarządu Głównego Związku kombatantów RP i BWP w Warszawie odznaki takie otrzymali: por. Tadeusz Rudnicki, por. Piotr Basicz, por. Paweł Ryba, por. Józef Chojło, por. Jan Lech, ppor. Wiktoria Lech, por. Wiktoria Stańko, por. Jan Łebedyński.

Starosta uhonorował dwóch kombatantów medalami powiatu kluczborskiego za zasługi dla powiatu kluczborskiego. Prestiżowe wyróżnienie otrzymali Panowie: Marian Wrzesiński i Bronisław Zabłocki.
Wręczono także dwie odznaki Honorowe Związku Kombatantów dla Kazimierza Garbowskiego i Romana Rudnickiego.
Tradycyjnie, jak co roku na zebraniu Zarządu, członkowie obchodzący jubileusze urodzin otrzymali pamiątkowe dyplomy. Najlepsze życzenia złożono: Tadeuszowi Krzywickiemu – 95 lat, Franciszkowi Gruszce – 80 lat, Stanisławie Bulejak – 75 lat i Łucji Kasprzyk – 75 lat.

Aby utrzymać integrację pokoleniową oraz kontynuować tradycję kombatancką przy ogniwach terenowych związków kombatanckich tworzy się Kluby Rodzin Kombatanckich. Kombatanci II wojny światowej powoli dobiegają kresu swego życia, dlatego zachowanie w pamięci młodego pokolenia przeżyć okresu wojny ma duże znaczenie wychowawcze i patriotyczne. Jeden z takich Klubów powstał przy wołczyńskim Związku. W Kole Rodziny Kombatanckiej uczestniczyć będą synowie, córki oraz wnuki kombatantów. Podczas uroczystości wręczono pierwszą legitymację, którą otrzymała Izabella Rudnicka, wnuczka Tadeusza Rudnickiego – przewodniczącego Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów w Wołczynie.
 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku