strona główna

26.11.2018

Kluczborsko–oleskie rytmy

 

19 listopada w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Kluczborku w szczególnej scenerii odbyło się podsumowanie inicjatywy „SAMODZIELNI na miodowo – mlecznych ścieżkach Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej” dofinansowanej ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Samorządu Województwa Opolskiego.

 

 

Podsumowanie uświetnił koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Kluczborku. Koncert pt.: "Kluczborsko – oleskie rytmy" przygotowała Pani Katarzyna Nalewajka – nauczycielka ze szkoły muzycznej.

 


Głównym celem inicjatywy skierowanej do uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy było kształtowanie samodzielności w szerokim tego słowa znaczeniu, a więc: zaradności, autonomii, niezależności, pomysłowości, współpracy
i współodpowiedzialności. Rozwijanie samodzielności i niezależności uczniów to bardzo ważne kierunki pracy pedagogicznej.
Wędrówka ku samodzielności w ramach inicjatywy „SAMODZIELNI na miodowo – mlecznych ścieżkach Ziemi Kluczborskiej
i Oleskiej” rozpoczęła się 10 września i przyniosła młodzieży, dla której została zorganizowana wiele radości oraz stworzyła jej szereg możliwości zdobycia nowych umiejętności.


Czas realizacji działań w ramach inicjatywy kończy się 30 listopada 2018r., ale wędrówka podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ku samodzielności nie kończy się jeszcze. Realizacja działań w naturalnym środowisku pozwoliła beneficjentom sprawdzić, w jakim stopniu już są SAMODZIELNI, oraz pokazała opiekunom i wolontariuszom towarzyszącym na miodowo – mlecznym szlaku, jak cudownie uczniowie potrafią wzajemnie o siebie się troszczyć i jak bardzo są tolerancyjni.
W spotkaniu uczestniczyła naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu – Pani Rozalia Słoniowska, która towarzyszy społeczności Ośrodka w ważnych dla niego chwilach, obecni byli również przyjaciele Ośrodka: prezes spółki Dolina Stobrawy – Pan Tomasz Paluch, oraz dyrektor biura Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy – Pani Joanna Bulak.

 
Zaproszenie na uroczystość przyjęli partnerzy inicjatywy: Dyrektor Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku – Pani Maria Sołtys, Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kluczborku – Pani Danuta Nalewajka, właścicielka Młyna w Uszycach – Pani Joanna Bińczycka, właścicielka piekarni w Uszycach – Pani Maria Stachura, pszczelarz, producent miodu i właściciel pasieki KABAJA – Pan Waldemar Maliszewski, pracownik Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kluczborku – Pani Beata Wietecha – Gwozdecka, oraz właściciele Gospodarstwa Agroturystycznego w Bogdańczowicach – Państwo Barbara i Witold Stodołowie.

 

 


Podczas uroczystego podsumowania inicjatywy nie zabrakło również cudownych i serdecznych wolontariuszy – mam, które
z wielką troską wspierały swoje dzieci – beneficjentów inicjatywy w drodze ku samodzielności.


Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami wędrowali po miodowo – mlecznych ścieżkach Ziemi Kluczborskiej
i Oleskiej.

 

Uczestnicy inicjatywy "SAMODZIELNI na miodowo – mlecznych ścieżkach
Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej" wraz z Dyrekcją Ośrodka i opiekunami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku