strona główna

W klastrze łatwiej


30 stycznia w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Kluczborku przedstawiciele samorządów z dwóch powiatów: kluczborskiego i oleskiego, reprezentant Uniwersytetu Opolskiego, właściciele gospodarstw agroturystycznych i innych podmiotów związanych z branżą turystyczną  uczestniczyli  w spotkaniu zachęcającym do współpracy w formie tzw. klastrów. Pod tym tajemniczym pojęciem kryją się geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, instytucji zajmujących się określoną dziedziną, jednostek świadczących usługi, przedsiębiorstw działających w podobnych sektorach i często konkurujących ze sobą. O działalności klastrowej można mówić wtedy, gdy podmioty podejmują wspólne inicjatywy, korzystne dla każdego z uczestników. Dzięki temu mogą realizować zadania, którym samodzielnie by nie podołali oraz być konkurencyjnym w stosunku do wielkich podmiotów działających na rynku.

Powiaty kluczborski i oleski mają wszelkie predyspozycje do tego, aby stworzyć na tym terenie klaster turystyczny. Mógłby on powstać na bazie istniejącej już Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Uczestnictwo w takiej strukturze przyczyniłoby się na pewno do poprawy konkurencyjności podmiotów w niej działających, będzie stymulować i wspierać ich innowacyjność oraz, co jest szczególnie ważne, da im możliwość ubiegania się o fundusze unijne na wspólne przedsięwzięcia.

Szkolenie  poprowadził Bogdan Kępka – ekspert clusteringu z Warszawy, który zakładał wiele struktur tego typu na terenie całej Polski, w tym działający z powodzeniem Śląski Klaster Drzewny. Uczestniczący w spotkaniu poznali m.in. istotę funkcjonowania klastra oraz przykłady inicjatyw klastrowych podejmowanych w branży turystycznej. Idea utworzenia na terenie obu powiatów klastra turystycznego wzbudziła zainteresowanie. Teraz trzeba podjąć pewne formalne kroki, polegające m.in. na zmianie statutu Kluczborsko-Oleskiej Organizacji Turystycznej, tak by mogła pełnić rolę koordynatora klastra i ubiegać się w jego imieniu wszystkich uczestników przedsięwzięcia o środki unijne.

Spotkanie zorganizował Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury Starostwa Powiatowego.
 


 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku