strona główna

17.07.2018

Kierunki na topie i wolne miejsca

 

Chodzi o najpopularniejsze w tegorocznym naborze kierunki w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat kluczborski. Wiemy już, że do czterech naszych szkół zakwalifikowało się ponad 500 uczniów. Na niektórych kierunkach są jeszcze wolne miejsca – informuje Wydział Edukacji i Sportu w naszym Starostwie.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących najchętniej wybieranymi kierunkami okazały się: matematyczno - fizyczny (liczba chętnych była na tyle duża, że zamiast planowanej jednej klasy mat.-fiz., utworzono dwie) oraz medyczno-farmaceutyczny.

Ale są jeszcze wolne miejsca na kierunku mat.-fiz., a także w klasie biologiczno - chemicznej, oraz łączonej społeczno - prawnej i lingwistyczno - dziennikarskiej.

 

W Zespole Szkół Licealno - Technicznych jak co roku najwięcej chętnych było na kierunki: technik logistyk oraz technik informatyk (najpopularniejsze kierunki ogółem z wszystkich 4 szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat).

Wolne miejsca znajdą się jeszcze w klasie policyjnej i biologiczno - chemicznej w II LO w ZSL-T, oraz na kierunku technik logistyk i technik ochrony środowiska w Technikum nr 1 w ZSL-T.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 na topie jest od lat i był w tegorocznym naborze kierunek technik żywienia i usług gastronomicznych, na drugim miejscu – technik organizacji reklamy.

Na tym ostatnim są jeszcze wolne miejsca.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU najwięcej chętnych było na kierunki: technik mechatronik (klasa patronacka firmy Siegienia) oraz technik elektryk (klasa patronacka Famur Famak).

Nieco wolnych miejsc czeka jeszcze na chętnych na łączonym kierunku technik elektryk i technik budownictwa i w klasach wielozawodowych Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 w ZSP nr 2. Szczegółowe informacje o liczbie wolnych miejsc można uzyskać bezpośrednio w wyżej wymienionych szkołach.

Na zdjęciu: Logistycy z ZSL-T.

 

Oprac. M. Kluf

Fot. źródło: http://zslt.klucznet.pl/news/dni-otwarte-2018-2018
 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku