strona główna

Pamiętamy o Katyniu


Dzieci i wnuki ośmiu funkcjonariuszy policji i służby więziennej zamordowanych w 1940 r. przez NKWD, których potomkowie osiedli po wojnie na Ziemi Kluczborskiej uczestniczyło w środę (13.04) w powiatowych obchodach 71. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Nadano im niezwykłą oprawę, o czym mówili ze wzruszeniem bliscy pomordowanych. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. Odprawiona w kościele pw. Matki Bożej Wspomożeni Wiernych przez księży katolickich i ewangelickiego pastora. Pierwszych wzruszeń dostarczył program przygotowany przez uczniów i chór Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku.

Po mszy nastąpił przemarsz pod budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, gdzie posadzono Dąb Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, pod którym harcerze z kluczborskiego ZHR-u rozsypali ziemię z pól katyńskich.
Następnie starosta Piotr Pośpiech, przedstawicielka rodzin katyńskich Urszula Bryk oraz Izabela Kulik, uczennica ZSP nr 1 osłonili tablicę poświęconą ośmiu funkcjonariuszom, którzy zginęli w 1940 r. w Ostaszkowie i Bykowni: Władysławowi Biernackiemu, Karolowi Czabakowi, Walentemu Grocholskiemu, Stanisławowi Kułakowskiemu, Edmundowi Szczuczko, Józefowi Nicińskiemu, Władysławowi Śmieszkowi oraz Janowi Władyce.

Ich rodziny otrzymały specjalne certyfikaty dla uhonorowania pamięci swoich bliskich – ofiar Zbrodni Katyńskiej. Wręczył je starosta kluczborski, który jest koordynatorem Programu „Katyń...Ocalić od zapomnienia”.
Pamięć ofiar Zbrodni Katyńskiej uczczono też apelem pamięci poprowadzonym, przez mjr Szubę z jednostki wojskowej w Szumiradzie oraz oraz salwą oddaną przez jego podkomendnych. Uczestnicy uroczystości nie kryli wzruszenia. Także wtedy kiedy nad rozległy się pierwsze takty odegranej na trąbkach „Ciszy”. Na zakończenie uroczystości zaproszone delegacje złożyły kwiaty pod tablicą, która ma przypominać następnym pokoleniom o ośmiu funkcjonariuszach i wszystkich Polakach - ofiarach Zbrodni Katyńskiej.

Obchody zorganizowali: Referat Promocji Starostwa Powiatowego w Kluczborku, Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kluczborku i ZSP nr 1.

Monika Kluf

 

relacja w TVP Opole (czas od 14:57 do 16:55)

 

 

SYLWETKI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ

WŁADYSŁAW BIERNACKI - funkcjonariusz Policji Państwowej - syn Szymona i Teofili z domu Miłaszewskiej. Urodzony 27 czerwca 1901 roku w Krupie. Żona Emilia i dwoje dzieci: Edward i Wanda. W 1919 roku pracował w wywiadzie wojskowym. Rok później 10 maja 1920 roku wstąpił jako ochotnik do Wojska Polskiego i został przydzielony do 2-go Pułku Lotniczego Wywiadowczego, który stacjonował w Łucku. Uczestnik obrony Lwowa i szlaku bitewnego na Kijów. Zwolniony z Wojska wskutek demobilizacji rocznika w dniu 4 lutego 1921 roku. Podczas ćwiczeń wojskowych w roku 1923, został mianowany na stopień starszego szeregowego. 25 października 1923 roku został przeniesiony do rezerwy. Zmobilizowany w sierpniu 1939 roku do Oddziału Interwencji Policji Państwowej w Łucku, gdzie służy do 17 września 1939 roku, a więc do czasu okupacji sowieckiej. Zimą 1939/1940 roku uwięziony w Łucku, a w 1940 roku zamordowany strzałem w tył głowy przez NKWD na Ukrainie. Jego nazwisko figuruje na „Ukraińskiej Liście Katyńskiej” pod numerem 173.

KAROL CZABAK - aspirant Policji Państwowej - syn Antoniego i Pauliny z domu Dąbrowskiej. Urodzony 5 marca 1895 roku w Kołomyi. We wrześniu 1939 roku pełnił służbę w Komendzie Policji Państwowej w Kołomyi. Uwięziony w obozie dla jeńców wojennych w Ostaszkowie. Zamordowany strzałem w tył głowy przez NKWD w Twerze w roku 1940.
W 2007 roku mianowany pośmiertnie na stopień podkomisarza Policji Państwowej.

WALENTY GROCHOLSKI - starszy posterunkowy Policji Państwowej - syn Jana i Franciszki z domu Floreckiej. Urodzony 3 stycznia 1892 roku w Dubinie. Uczestnik powstania wielkopolskiego. W policji służył od 1925 roku. Początkowo na Posterunku w Duksztach w powiecie bracławskim, a w latach 1926-1934 na Posterunku w: Działoszynie, Osjakowie i Bolesławcu w powiecie wieluńskim. We wrześniu 1939 roku pełnił służbę na Posterunku w Goli. Zamordowany strzałem w tył głowy przez NKWD w Twerze w roku 1940. W 2007 roku mianowany pośmiertnie na stopień aspiranta Policji Państwowej.

STANISŁAW KUŁAKOWSKI - starszy posterunkowy Policji Państwowej - syn Emiliana. Urodzony 22 stycznia 1894 roku w Wasylkowcach. We wrześniu 1939 roku pełnił funkcję Komendanta Posterunku Policji Państwowej w Niżborgu w powiecie Kopyczyńcze. Zamordowany strzałem w tył głowy przez NKWD w Twerze w roku 1940. W tym samym roku, 13 kwietnia jego najbliższa rodzina: żona Kornelia wraz z trójką dzieci: Marią, Aleksandrem i Bronisławem została deportowana z Niżborga Szlacheckiego w głąb ZSRR. Do Polski powrócili w maju 1946 roku. W 2007 roku mianowany pośmiertnie na stopień aspiranta Policji Państwowej.

 

JÓZEF NICIŃSKI - posterunkowy Policji Państwowej - syn Józefa i Marianny. Urodzony 4 marca 1891 roku w Chałupach. W 1939 roku służył na Posterunku Policji Państwowej w powiecie kowelskim. Zamordowany strzałem w tył głowy przez NKWD w Twerze w roku 1940. W 2007 roku mianowany pośmiertnie na stopień aspiranta Policji Państwowej.

 

EDMUND SZCZUCZKO - strażnik Straży Więziennej - syn Franciszka i Anny z domu Hajek. Urodzony 15 czerwca 1911 roku w Narowli. Przodownik Policji, podporucznik rezerwy, w 1939 roku pełnił służbę w Więzieniu w Łucku. Osadzony w obozie jenieckim w Ostaszkowie. Zamordowany strzałem w tył głowy przez NKWD w Twerze w roku 1940. Rodzina: żona Lidia, córka Urszula oraz teściowa Stefania Nicińska represjonowana w głąb ZSRR. W 2007 roku mianowany pośmiertnie na stopień aspiranta Straży Więziennej.

 

WŁADYSŁAW ŚMIESZEK - starszy posterunkowy Policji Państwowej - syn Józefa. Urodzony 15 lipca 1896 roku w Kasinie Wielkiej. Służył na Posterunku Policji Państwowej w Skwarzawie powiat złoczowski. Zamordowany strzałem w tył głowy przez NKWD w Twerze w roku 1940. W 2007 roku mianowany pośmiertnie na stopień aspiranta Policji Państwowej.

 

JAN WŁADYKA - starszy posterunkowy Policji Państwowej - syn Wojciecha i Karoliny. Urodzony 25 maja 1894 roku w Kozielnikach k. Lwowa. W momencie wkroczenia Armii Czerwonej do Polski pełnił służbę na Posterunku Policji Państwowej we Lwowie. Aresztowany i więziony na „brygidkach” we Lwowie. Zamordowany strzałem w tył głowy przez NKWD na Ukrainie w roku 1940. W tym samym roku 13 kwietnia deportowano do Kazachstanu jego córki: Zofię i Danutę. Jego nazwisko figuruje na „Ukraińskiej Liście Katyńskiej” zamordowanych w Bykowni k. Kijowa.
 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku