strona główna

Przed remontem Katowickiej. Zmiany w ruchu

 

W związku ze zbliżającym się remontem ul. Katowickiej na spotkaniu przedstawicieli inwestora czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z wykonawcą, przedstawicielami gminy, powiatu omówiono wstępny harmonogram robót oraz, co równie ważne dla użytkowników dróg, plan objazdów.

Wstępny harmonogram robót oraz plan objazdów ze wszystkimi zarządcami dróg powinien być uzgodniony do 14 dni. Po tym terminie wykonawca będzie mógł rozpocząć prace.

- Ruch lokalny zostanie poprowadzony ulicami Jagiellońską i Jana Pawła II. W związku z tym powiat oddaje obie drogi wykonawcy, ten zaś będzie zobowiązany na czas remontu Katowickiej do ich utrzymania. A po zakończeniu tej inwestycji do ich wyremontowania – mówi Piotr Pośpiech, starosta kluczborski.

Powiat dołoży do remontu tych dwóch dróg ok. 300 tys. zł, w tym 70 na montaż sygnalizacji świetlnej przy ul. Jana Pawła II, przy przejściu dla pieszych, przez które mnóstwo ludzi przechodzi w drodze do i z kościoła NSPJ. Gmina Kluczbork daje 300 tys. zł na oświetlenie przy Katowickiej.

Najprawdopodobniej na skrzyżowaniu Jana Pawła II z ul. Byczyńską na czas remontu ul. Katowickiej zostanie zmieniona organizacja ruchu. Pierwszeństwo przejazdu będą miały auta wyjeżdżające z Jana Pawła II i skręcające w lewo do miasta.

Są czynione starania by ruch tranzytowy ciężkich samochodów był kierowany z Bierdzan na Olesno.

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku