strona główna

27.05.2014

Karta starosty kluczborskiego
 

Powiat kluczborski wprowadza pilotażowy program umożliwiający uczniom dojeżdżającym do szkół ponadgimnazjalnych podróżowanie na wszystkich pozostałych trasach w granicach powiatu - za darmo.

Dojeżdżający uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat, jak i przez inne organy kupując bilet miesięczny otrzymują Kartę Starosty Kluczborskiego, która umożliwia im bezpłatny przejazd na wszystkich liniach obsługiwanych przez należący do powiatu PKS.

Z kartą mogą za darmo, poruszać się między miejscowościami w granicach powiatu, czy to wybierając się na zajęcia pozalekcyjne, na organizowane w innych miejscowościach spotkania, imprezy, czy też prywatnie. Autobusy zostały wyposażone w bileterki z czytnikami.

Kolejna korzyść dla ucznia – kiedy raz aktywuje kartę, nie musi udawać się po nowy bilet miesięczny do kasy PKS, mając kartę może go potem kupować w autobusie.

Korzyść dla powiatu – to możliwość monitorowania rentowności tras i wprowadzenia nowych kursów tam gdzie byłoby to konieczne. Rozwój publicznego transportu zbiorowego to jeden z priorytetów rozwoju powiatu w następnych latach.

Przyjęty przez radnych regulamin programu określa zasady udzielania wsparcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Szczegółowo mówi on m.in. o tym, że:

  • do korzystania z niego uprawnieni są uczniowie zamieszkali na terenie powiatu kluczborskiego, uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych poza miejscem zamieszkania, którzy zakupią na dojazd do szkoły i powrót do miejsca zamieszkania ulgowe bilety miesięczne u operatora publicznego transportu zbiorowego – czyli w należącym do powiatu PKS-ie, w ramach połączeń realizowanych na terenie powiatu kluczborskiego

  • uczeń szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej przez powiat, otrzyma kartę uczestnika programu po złożeniu wniosku w tej szkole

  • w pozostałych przypadkach uczeń otrzyma kartę uczestnika programu po złożeniu wniosku w Wydziale Edukacji i Sportu w Starostwie Powiatowym w Kluczborku

  • uczniowi, który spełni warunki uczestnictwa w programie zostanie wydana nieaktywna karta uczestnika programu po wpłaceniu zwrotnej kaucji w wysokości 10 zł

  • karta uczestnika programu uprawnia ucznia do korzystania bez ograniczeń ze wszystkich połączeń wykonywanych na terenie powiatu kluczborskiego przez PKS w Kluczborku

  • wydana na wniosek karta uczestnika programu będzie aktywowana przez PKS w Kluczborku i będzie ważna wraz z wydrukowanym ulgowym biletem miesięcznym z paragonem fiskalnym oraz legitymacją szkolną posiadacza karty

  • uczeń przestaje korzystać z programu, gdy: zamieszka poza powiatem, zakończy naukę w szkole ponadgimnazjalnej, nie kupi ulgowego biletu miesięcznego w PKS w Kluczborku

  • koszt 20 zł - za aktywowanie i wdrożone do realizacji karty uczestnika programu pokrywa powiat

Szczegółowe informacje na temat kart będą udzielane w szkołach ponadgimnazjalnych, do których organem prowadzącym jest powiat oraz w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

Rozpoczynają się spotkania informacyjne dotyczące karty w szkołach.


 

 

 

 

Oprac. M. Kluf

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku