strona główna

Kiedy po kartę wędkarską

 

Zgodnie z obowiązującymi od niedawna przepisami kartę wędkarską można obecnie otrzymać po ukończeniu 14. roku życia.

Do niedawna nie obowiązywały ograniczenia związane z wiekiem. Można się było ubiegać o kartę po zdaniu egzaminu w Polskim Związku Wędkarskim. Obecnie trzeba mieć skończone 14 lat. Karty wędkarskie wydaje Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym.

Jednak nie wszyscy rodzice wiedzą o zmianie przepisów i są zaskoczeni, gdy dowiadują się, że ich pociechy muszą osiągnąć wymagany prawem wiek, by uzyskać stosowne uprawnienia. Do 14 roku życia mogą łowić z osobą dorosłą, posiadającą kartę wędkarską. Dlatego przypominamy zainteresowanym o zmianach.

 

Monika Kluf
 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku