strona główna

Starostwo o krok od ISO

W Starostwie Powiatowym w Kluczborku w dniach 7 i 8 kwietnia 2009 r. odbył się audit certyfikujący System Zarządzania Jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2001.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie trwało ponad rok. W tym czasie powołano Pełnomocnika i Koordynatora ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz Zespół Dokumentująco – Wdrożeniowy, przeszkolono kadrę kierowniczą, członków Zespołu z zakresu wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001 oraz zasad tworzenia dokumentacji systemowej. Określono procesy realizowane w każdej komórce organizacyjnej Starostwa oraz opisano te, które dotyczą funkcjonowania całej organizacji. Opracowana została również Polityka Jakości Starostwa, Księga Jakości - główny dokument, w którym opisano System Zarządzania Jakością funkcjonujący w organizacji oraz procedury systemowe wymagane normą. W celu ułatwienia Klientom załatwiania spraw w Starostwie zostały opracowane i zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Karty usług świadczonych przez poszczególne komórki organizacyjne. Powołano i przeszkolono zespół auditorów wewnętrznych, których zadaniem było zbadanie, czy System jest zgodny z wymaganiami normy, wyłapanie wszelkich niedoskonałości i błędów, po to, aby wdrożyć działania, które zapobiegną powstawaniu błędów w przyszłości.

Auditorzy zewnętrzni z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S. A., którzy w ciągu dwóch dni oceniali, jak wdrożony system funkcjonuje w Starostwie, uznali, że działa on bardzo dobrze. Podkreślili znaczenie jakie ma znajomość Systemu przez wszystkich pracowników Starostwa oraz to, że pracownicy potrafią wskazać korzyści wynikające z Systemu. Zdaniem auditorów wprowadzony w Starostwie System spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001. Wskazali również kilka obszarów działania, które należałoby jeszcze udoskonalić. Wszelkie zmiany w Systemie, podjęte działania doskonalące będą badane i oceniane podczas tzw. auditów nadzoru, a będzie ich dwa w okresie ważności Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością.

Kolejny audit certyfikujący odbędzie się za 3 lata. Na tyle bowiem przyznawany jest Certyfikat. O jego przyznaniu ostatecznie zdecyduje Dyrektor ds. Badań i Certyfikacji PCBC na podstawie opinii wydanej przez członków Komitetu Technicznego ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania. Jak zapewnili auditorzy będą pozytywnie rekomendować Starostwo Powiatowe w Kluczborku do przyznania Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością. Ostateczną decyzję w tej sprawie poznamy pod koniec kwietnia.

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku