strona główna

25.07.2013

Geotermia? To się opłaca
 

Powiat inwestuje w odnawialne źródła energii. W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku rozpoczynają się prace związane z montażem pomp ciepła, które ogrzeją budynek. W DPS-ie przy ul. Sienkiewicza zamontowane zostaną kolektory słoneczne, które pozwolą taniej ogrzać wodę.

W ten sposób następne budynki należące do powiatu będą korzystać z tańszych źródeł energii odnawialnej. Wcześniej ten efekt udało się uzyskać w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Zawodowego poprzez zastosowanie solarów i kotłowni na biomasę obsługującej również pobliski Zespół Szkół Licealno – Technicznych, oraz przez montaż kolektorów słonecznych w budynku Warsztatów Szkolnych przy ul. Katowickiej i na dachu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Oprócz tych rozwiązań, mniejsze rachunki za ciepło i prąd dają wcześniejsze modernizacje w szkołach i budynkach oświatowych powiatu: ocieplenia, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana oświetlenia na energooszczędne, czy monitoring oraz regulacja zużytej energii.

Zastosowanie geotermii w DPS-ie przy Wołczyńskiej oznacza przebudowę instalacji c.o., węzła cieplnego zasilanego pompami ciepła. W tym celu trzeba wykonać 60 odwiertów o głębokości 100 m, do których zostaną wpuszczone sondy. Będą one zgrupowane w 3 zespołach, a każdy z nich będzie zakończony w studni kolektorowej. Odwierty nie będą miały negatywnego wpływu na wygląd zabytkowego parku wokół DPS-u.

Ta sama instalacja, które będzie ogrzewać pomieszczenia ciepłem czerpanym z ziemi, latem będzie je schładzać. Nie będzie to jednak klasyczna klimatyzacja - która dla podopiecznych DPS nie byłaby wskazana – ale delikatny system schładzający. Ponieważ pompy ciepła mają duży pobór energii, zaplanowano budowę stacji transformatorowej by prąd był tańszy. Zostanie również przeprowadzona renowacja budynku z dociepleniem elewacji wschodniej w dobudowanej ponad 30 lat temu części budynku oraz elewacji północnej w starszej części obiektu.

Zakres prac w DPS przy Sienkiewicza obejmuje rozbudowę węzła ciepłej wody oraz montaż kolektorów słonecznych – 6 zestawów po 2 sztuki.

Prace mają się zakończyć w połowie 2014 r. Inwestycja w obu DPS-ach będzie realizowana w ramach projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, na lata 2007-2013 w ramach Działania 4.3 „Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii”.

 

Oprac. M. Kluf

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku