strona główna

Sanepid radzi jak dezynfekować zalane pomieszczenia

 

INFORMACJA – INSTRUKCJA DLA POWODZIAN

Czynności, jakie należy wykonać przed przystąpieniem do ponownego użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (mieszkalnych), które uległy zalaniu na skutek powodzi.

1) Przed przystąpieniem do wszelkich prac porządkowych należy ubrać odzież ochronną, najlepiej pełne fartuchy, obuwie gumowe, maseczki oraz rękawice gumowe

2) Prace porządkowe należy rozpocząć od:

a) natychmiastowego usunięcia wszelkiego sprzętu i wyposażenia, które na skutek zalania uległy zniszczeniu (do komunalnych zbiorników na śmieci i odpadki),
b) usunięcia wszelkich naniesionych przez wody powodziowe zanieczyszczeń( szlam, muł i inne nieczystości),
c) opróżnienia lodówek i zamrażarek z wszelkich produktów spożywczych, które uległy zepsuciu na skutek przetrzymywania ich w niewłaściwej temperaturze( wyłącznie urządzenia chłodnicze). Zepsutą żywność zapakować w szczelne worki foliowe i wyrzucić do zbiorników na śmieci.

3) Z chwilą rozpoczęcia prac porządkowych należy otworzyć wszystkie okna pomieszczeń mieszkalnych w celu ich należytego przewietrzenia.

4) Nieczystości, które dostały się do mieszkań np. osad, muł, szlam itp. zbierać łopatami do wiader i usuwać do zbiorników na śmieci.

5) Po usunięciu w/w zanieczyszczeń należy przystąpić do starannego, kilkokrotnego zmycia podłóg, posadzek, ścian wyłożonymi kafelkami, progów, schodów. Do mycia należy używać wszystkich dostępnych środków myjących i dezynfekujących. Woda z mycia i dezynfekcji winna być wylewana do kanalizacji.

6) Z dostępnych w handlu środków myjących i dezynfekujących zaleca się stosować takie środki jak: "Domestos", "Ace", "Clorox". Środki te należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta.

7) Wszelkie zanieczyszczenia powstałe na meblach i innym sprzęcie stanowiący wyposażenie mieszkań należy myć i dezynfekować w sposób podany wyżej. Środki do mycia i dezynfekcji należy stosować ściśle w/g wskazań producenta podanych na etykiecie lub opakowaniach środka.

8) Do dezynfekcji wanien, zlewów, kratek ściekowych, ubikacji można używać również takich środków dezynfekcyjnych jak:
- Chloramina - w stężeniu 5% tj. 5 łyżek stołowych na 1 litr wody w czasie 5 minut.

9) Do dezynfekcji lodówek i zamrażarek, po ich starannym umyciu i osuszeniu należy używać Chloraminy w stężeniu 5%. Po umyciu, dezynfekcji i osuszeniu urządzeń chłodniczych, a przy ich ponownym napełnieniem żywnością, należy je starannie przewietrzyć.

10) Wszelką odzież, która uległa zniszczeniu w czasie zalania należy pakować do worków foliowych i wyrzucić do komunalnych pojemników na śmieci. Odzież zabrudzoną , lecz zdatną do dalszego użytku, należy starannie wyprać, a następnie wyprasować.

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku