strona główna

ZSP nr 2 - Innowacyjna szkoła zawodowa

W roku szkolnym 2009/2010 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku brał udział w projekcie "Innowacyjna Szkoła Zawodowa" prowadzonym przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu. Koordynatorem zadania była Marzena Perucka, a zajęcia w ramach projektu z uczniami prowadziło czterech nauczycieli i byli to: Jolanta Michalewska oraz Krzysztof Kachel, Piotr Makiela i Bogusław Owczarek.

Głównym celem całego przedsięwzięcia było podniesienie atrakcyjności i jakości procesu kształcenia w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe. Projekt wspierał programy rozwojowe szkół, ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi ICT. W szczególności obejmował przygotowanie nauczycieli do prowadzenia lekcji i zajęć dodatkowych dla uczniów, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie ICT, opracowanie projektów międzyprzedmiotowych z wykorzystaniem narzędzi ICT. Zostały w nim wykorzystane nowoczesne technologie pozyskiwania i przetwarzania informacji. Dzięki temu zajęcia były atrakcyjne dla uczniów i pobudziły ich do własnych analiz, dedukcji, rozwijania wyobraźni, konstruktywnego myślenia oraz współdziałania.

Szkoła została wyposażona ponadto min. w netbooka, rzutnik multimedialny, ekran, skanery, aparaty cyfrowe w sumie na kwotę około 9 tys zł.


Projekt zakładał udział uczniów i nauczycieli z 30 szkół województwa opolskiego. Z każdej szkoły zostało przeszkolonych 4 nauczycieli oraz 1 szkolny koordynator projektu. Nauczyciele przeprowadzili 30 godzinne zajęcia pozalekcyjne w szkole według własnego scenariusza (cztery grupy po minimum 10 uczniów). Najbardziej aktywni uczniowie uczestniczyli w kursach na prawo jazdy kategorii „B” i „C”. W dniach 4 – 6 marca 2010 grupa 4 uczniów i koordynator uczestniczyła w zorganizowanym w ramach projektu wyjeździe na Międzynarodowe Targi Nowych Technologii CeBIT Hannover 2010.

 
Zostały przeprowadzone dwa konkursy na szczeblu wojewódzkim w których spośród 28 uczestniczących w nim szkół kluczborska "dwójka" dwukrotnie zajęła I miejsce za które nagrodami były netbooki. 19.04.2010 r. przeprowadzono indywidualny konkurs ePortfolio na którym I miejsce zajęła uczennica kl. I technikum budowlanego Agata Cyrka oraz 28.04.2010 drużynowy konkurs WebQuest na którym uczniowie technikum budowlanego Wojtkowiak Filip z kl. II, Andrzej Hończa kl. II oraz Bartosz Borowiecki kl. III również zajęli I m-ce.


O sukcesach ZSP nr 2 w Kluczborku pisały media na łamach Gazety NTO i Kulisach Powiatu a szczegółowe informacje są dostępne na stronie szkoły www.zsp2klb.prv.pl.
 


 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku