strona główna

Innowacyjna Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku przystąpiła do projektu systemowego „Innowacyjna szkoła zawodowa”, którego pomysłodawcą jest Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu (http://isz.wodip.opole.pl/o-projekcie. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości procesu kształcenia w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

 
Projekt obejmuje przygotowanie nauczycieli do prowadzenia lekcji i zajęć dodatkowych dla uczniów, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie ICT, opracowanie projektów międzyprzedmiotowych z wykorzystaniem narzędzi ICT. Projekt promuje ideę nauczania problemowego. Podczas zajęć będą wykorzystane nowoczesne technologie pozyskiwania i przetwarzania informacji. Dzięki temu zajęcia będą atrakcyjne dla uczniów i pobudzą ich do własnych analiz, dedukcji, rozwijania wyobraźni, konstruktywnego myślenia oraz współdziałania.
Koordynatorem projektu jest dyrektor szkoły - Iwona Caputa, zajęcia w ramach projektu z czterema grupami uczniów będą prowadzić mgr Krystyna Napp – Marczinska, mgr Beata Bryk, mgr Alina Oczowińska i mgr Sławomir Tetelmajer.

17 listopada 2009 roku odbyło się w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym spotkanie inauguracyjne. Uczniowie szkoły zawodowej zostali zapoznani z celami i założeniami projektu. Uczestnicy spotkania ustalili co jest według nich konieczne aby zajęcia odbywały się sprawnie i przynosiły radość z uczestnictwa w projekcie. Spotkanie zaowocowało podpisaniem umów uczestnictwa w zajęciach przez zdecydowaną większość uczniów szkoły zawodowej.

W celu realizacji projektu szkoła otrzymała bezpłatnie: laptop, 3 skanery, 3 aparaty cyfrowe, 2 przenośne dyski, pendrive oraz materiały biurowe.
 

 

Prezentacja projektu (7,77 MB)

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku