strona główna

Klaster zdobył blisko pół miliona na promocję


Działający od zeszłego roku w ramach Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej klaster turystyczny „Kraina miodem i mlekiem płynąca” zdobył 495 tys. złotych na innowacyjne działania promocyjne.

Pieniądze pochodzą z Programu Innovation Express na rozwój międzynarodowej współpracy klastra z partnerami zagranicznymi w zakresie badań, rozwoju technicznego lub innowacji. Dzięki temu członkowie klastra, czyli przedsiębiorcy turystyczni, głównie z powiatów kluczborskiego i oleskiego będą mogli w innowacyjny sposób promować swoją ofertę.

Projekt, który uzyskał dofinansowanie nosi tytuł „LOKALNY I REGIONALNY PRODUKT W WIRTUALNEJ PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ DORZECZA ODRY”, potrwa do listopada i będzie realizowany z partnerskim klastrem z Brandenburgii (Niemcy). Zakłada m.in. - utworzenie dla partnerskich klastrów nowoczesnego portalu internetowego w języku polski i niemieckim, - stworzenie mobilnego przewodnika po obszarach partnerskich klastrów (przeznaczonego na telefony komórkowe); - stworzenie systemu oznaczeń identyfikujących członków klastra; - wydanie publikacji zawierającej oferty członków partnerskich klastrów oraz przepisy lokalnych potraw. Ponadto członkowie klastra polskiego, czyli głównie właściciele gospodarstw agroturystycznych i przedsiębiorcy prowadzący inną działalność turystyczną, wyjadą we wrześniu do Niemiec, podglądać u swoich partnerów z Brandenburgii tamtejsze rozwiązania oraz wypracować współpracę turystyczną pomiędzy oboma klastrami. Projekt przewiduje też szkolenia dla grupy klastrowej, w zakresie stosowania innowacyjnych metod promowania usług, seminarium informacyjno–promocyjne o realizacji projektu oraz promocję projektu w środkach masowego przekazu.

Udział w projekcie przyniesie przedsiębiorcom z branży turystycznej wiele korzyści: zwiększenie sprzedaży oferowanych usług i obrotów oraz wzrost liczby klientów, ułatwienie dostępu do nowych rynków zbytu, wprowadzenie w firmach innowacyjnych metod komunikacji i promocji, kontakt z zagranicznymi przedsiębiorcami działającymi w tej samej branży.

Ponieważ całe zadanie jest dla Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej sporym wyzwaniem organizacyjnym i finansowym Starosta Kluczborski zadeklarował wsparcie merytoryczne i techniczne Starostwa przy realizacji projektu.
Przypomnijmy, że klaster „Kraina miodem i mlekiem płynąca” jest pierwszym w kraju klastrem turystycznym. Powstał dzięki zaangażowaniu obecnego Starosty Kluczborskiego – Piotra Pośpiecha oraz działaniom, wspieranej przez powiat kluczborski, Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Tworzą go: powiat kluczborski, powiat oleski, firmy z branży turystycznej z woj. opolskiego, Opolski Park Naukowo-Technologiczny i Uniwersytet Opolski. Utworzenie klastra turystycznego, to niewątpliwie spory sukces powiatu kluczborskiego, który wyrasta na lidera na Opolszczyźnie, jeśli chodzi o wspieranie rozwoju turystyki i inicjatyw pro turystycznych.
 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku