strona główna

28.12.2011

Co my wiemy o HIV? 


Okazuje się, że w dobie nieskrępowanego dostępu do informacji wiedza na temat HIV - szczególnie dróg zakażenia - nie jest jeszcze pełna. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kluczborku skutecznie to zmienia. Między innymi poprzez konkurs "Warto wiedzieć - plus czy minus?".

Ważną część zorganizowanego w grudniu podsumowania konkursu, na którym poznaliśmy laureatów stanowił wykład na temat HIV/AIDS dr Marcina Czarneckiego z Kliniki Chorób Zakaźnych we Wrocławiu, adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego powiatu.

- Muszę przyznać, że w województwie dolnośląskim, gdzie mieszkam z chęcią jeździlibyśmy na spotkania z młodymi ludźmi, by mówić o profilaktyce, gdyż wiedza na ten temat wciąż nie jest pełna, tymczasem częściej bywamy na Opolszczyźnie, tak jak teraz w powiecie kluczborskim - zaznacza dr Czarnecki. - Młodzież wie wprawdzie między innymi, że przez zakażeniem chroni używanie prezerwatywy. Ale robi duże oczy ze zdziwienia, gdy okazuje się, że są drogi przenoszenie wirusa, których absolutnie nie biorą pod uwagę. Wtedy pojawiają się pytania, wtedy okazuje się, czego jeszcze młodzież nie wie. A takie działania, jak kluczborskiego Sanepidu przyczyniają się do tego, by liczba wiedza na temat HIV była pełna, a jej brak nie był przyczyną zakażeń.

Konkurs organizowany przez Sanepid ogłoszony został we wrześniu. W tym czasie młodzież pod kierunkiem nauczycieli zdobywała wiedzę a przez to i umiejętności odpowiedzialnego zachowania w sytuacjach niosących zagrożenie.

- Ogółem do konkursu przystąpiło 14 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - podsumowuje Ewa Stala, kierownik Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej w PSSE w Kluczborku. - Etap powiatowy zorganizowano 25 listopada w Starostwie Powiatowym, gdzie rywalizowało ze sobą 42 laureatów etapu szkolnego.

Wiedzę uczniów oceniła komisja w składzie:
mgr Ewa Stala – kierownik Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Kluczborku - przewodnicząca komisji
mgr Agnieszka Kaczorowska-Kulej – kierownik Oddziału Epidemiologii PSSE w Kluczborku
mgr Zofia Urbaniak – kierownik Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Kluczborku
pielęgniarka Małgorzata Jania-Hoc - Grupowa Praktyka Pielęgniarek "Medycyna Szkolna" S.C. w Kluczborku
 

A oto laureaci:
1. Marzena Luberda - Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół w Wołczynie
2. Alicja Krzyworzeka – Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół w Wołczynie
3. Daniel Całka - Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku
Wyróżnienie Karolina Kędzia - Publiczne Gimnazjum nr 5 w Kluczborku
Wyróżnienie Damian Kalus - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

 

 

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe w postaci odtwarzaczy MP3 i MP4 oraz pendrive ufundowane przez Opolski Urząd Wojewódzki oraz dyplomy od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku. Ponadto uczestnicy otrzymali drobne upominki przekazane przez Krajowe Centrum ds. AIDS w Warszawie oraz Starostwo Powiatowe w Kluczborku.

- Docenić należy poziom przygotowania młodzieży, za co składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom, nauczycielom koordynującym, którzy podęli się edukacji młodzieży i organizacji kolejnych etapów konkursu. Dziękujemy również dyrekcji poszczególnych szkół za umożliwienie udziału uczniom w uroczystościach, a dodatkowo dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku i Pani Katarzynie Mazurczak za współpracę w organizacji części artystycznej przedsięwzięcia – podsumowuje Małgorzata Zabierowska, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

 

Oprac.: Monika Kluf

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku