strona główna

Dyskutowali o zarządzaniu sektorem ochrony zdrowia w powiatach


Powiat Kluczborski był gospodarzem szóstego spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) – zarządzania sektorem ochrony zdrowia w samorządach powiatowych, które odbyło się 1 lipca w Starostwie Powiatowym. Spotkanie
w Kluczborku było podsumowaniem realizowanego od siedmiu miesięcy przez Związek Powiatów Polskich wspólnie z innymi korporacjami samorządu terytorialnego projektu pn. "Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych”.

Celem projektu było doskonalenie zarządzania usługami na rzecz mieszkańców, wsparcie procesu dostarczania usług, promocja innowacyjności i profesjonalizmu w zakresie zarządzania – w tym mierzenia kosztów szpitali, wyników i opinii odbiorców usług oraz wymianę doświadczeń pomiędzy samorządowcami
i szpitalami powiatowymi.

W spotkaniach GWD uczestniczyły cztery powiaty: wieruszowski, wieluński, pajęczański i radomszczański z terenu województwa łódzkiego oraz powiat namysłowski, oleski i kluczborski z województwa opolskiego. W pracach GWD w zespole reprezentującego powiat kluczborski uczestniczyli: Mieczysław Czapliński Wicestarosta Kluczborski, Mieczysław Zaleciński Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowie, Iwona Szurmak inspektor tego wydziału, a także Renata Jażdż-Zaleska Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia S.A., Dyrektor NZOZ Szpital Powiatowego w Kluczborku, Józef Maciołek Wiceprezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. Dyrektor ds. medycznych NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku, Sławomir Mróz specjalista ds. marketingu oraz pełnomocnik Dyrektora NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku ds. ISO. Stronę Związku Powiatów Polskich reprezentowali Ludwik Węgrzyn koordynator wszystkich powiatowych GWD w ramach projektu, ekspert ZPP, Adam Janas koordynator/moderator GWD z zakresu zarządzania sektorem ochrony zdrowia, ekspert ZPP, dr hab. Jacek Nowak koordynator wszystkich GWD w ramach projektu, ekspert ZMP oraz Rafał Rudka (redaktor merytoryczny serwisu informacyjnego projektu) główny specjalista ZPP.

Spotkanie otworzył Piotr Pośpiech - Starosta Kluczborski, który dokonał prezentacji powiatu kluczborskiego. Mieczysław Zaleciński Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowie przedstawił uczestnikom spotkania sposób zarządzania sektorem ochrony zdrowia w powiecie kluczborskim w okresie ostatniego dziesięciolecia. Następnie Renata Jażdż-Zaleska Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia S.A., Dyrektor NZOZ Szpital Powiatowego w Kluczborku omówiła działalność Szpitala Powiatowego w Kluczborku w latach 2004-2009. Z kolei Andrzej Prochota Dyrektor SPZOZ w Oleśnie przedstawił sprawozdanie z wyjazdu studialnego do Norwegii. Na zakończenie spotkania przedstawiciele poszczególnych szpitali powiatowych zaprezentowali projekty usprawnień zarządczych w zakresie usług medycznych do wprowadzenia w swoich szpitalach. Po dyskusji na temat przedstawionych projektów i przewidywanych metod ich wdrożenia ustalono sposoby monitorowania osiąganych rezultatów.
Na zakończenie spotkania dokonano podsumowania pracy GWD w ramach całego projektu oraz omówiono propozycję dalszych działań (współpracy) pomiędzy poszczególnymi samorządami.
 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku