strona główna

Szukasz pomocy? Dołącz do grupy wsparcia!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi Grupę Wsparcia dla osób mających trudności i problemy rodzinne oraz dla ofiar przemocy domowej.
Spotkania odbywają się raz na dwa tygodnie w drugi i czwarty wtorek miesiąca o godzinie 15:00 w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kluczborku oraz w Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach w drugi   czwarty czwartek miesiąca o godzinie 8:00. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Grupa ma charakter spotkań otwartych, co oznacza, że w każdej chwili uczestnik może przerwać terapie i zrezygnować z udziału w spotkaniach, w każdej chwili można też dołączyć do grupy. Na spotkaniach analizowane i rozwiązywane są problemy zgłaszane przez uczestników, zgodnie z ich potrzebami.

Obowiązują tam zasady umożliwiające właściwe oddziaływania terapeutyczne oraz zapewniające członkom grupy poczucie bezpieczeństwa.
Oto najważniejsze z nich: tajemnica – wszystko, o czym rozmawia się na spotkaniach pozostaje pomiędzy członkami grupy, mówienie sobie po imieniu – co przyczynia się do lepszej komunikacji i większej identyfikacji z grupą, prawo do wyrażania swoich myśli, uczuć i swojego zdania na forum grupy, prawo do milczenia – każdy uczestnik może odmówić wypowiadania się o tym, co na bieżącym etapie terapii jest dla niego zbyt trudne lub krępujące, nie oceniamy – nie ocenia się innych osób a jedynie ich czyny i zachowania.
 

Zajęcia prowadzić będzie psycholog Maciej Nocuń, pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który na co dzień zajmuje się ww. tematyką.


Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;

Kluczbork, ul. Jagiellońska 3,

tel. 77 414–23–53 lub 662 257 889.
   

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku